pondelok 18. mája 2015

Mons. Dominik Tóth

Dominik Tóth sa narodil 3. augusta 1925 v Kostolnom Seku. Kostolný Sek je dnes súčasť Šurian. V Kostolnom Seku navštevoval i Základnú školu, neskôr pokračoval v štúdiách na Novozámockom a Šurianskom gymnáziu. Po ukončení gymnázia a úspešnej maturitnej skúške v roku 1944 sa prihlásil do seminára. Teologické štúdiá absolvoval v Ostrihome 1944 - 1945, a v Bratislave. Za kňaza bol Dominik Tóth vysvätení vo veku 23 rokov 12. júna 1949. Kňazské svätenie prijal z rúk biskupa Michala Buzalku. Ihneď po vysviacke nastúpil na svoje prvé kaplánske miesto a to do Komárna, kde pôsobil až do roku 1952. Od roku 1952 sa stáva hlavným ceremoniárom biskupského úradu v Trnave, kde pôsobil až do roku 1964. Od roku 1964 až do roku 1968 pôsobil ako správca farností v Plaveckom Petri. Nástupom normalizácie v rokoch 1968 až 1970 pôsobil v Leviciach. Od roku 1970 do roku 1973 pôsobil, ako správca farnosti v Dunajskej Lužnej.
V roku 1973 mu štátna moc odobrala súhlas na vykonávanie kňazského povolania. Mimo pastorácie bol až do roku 1977. Od roku 1977 pôsobil ako kaplán vo Vrábloch. V rokoch 1981 - 1989 pôsobil ako správca farnosti. 15. decembra 1989 arcibiskup Ján Sokol ho vymenoval za generálneho vikára. 17. marca 1990 pápež Ján Pavol II. ho vymenoval za pomocného biskupa vtedy Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy i stal sa titulárnym biskupom ubabským. Mons. Dominik Tóth si za svoje biskupské heslo zvolil: "Per Mariam ad Jesum" - "Cez Máriu k Ježišovi". Ako pomocný Bratislavsko-trnavský biskup bol i členom teologickej komisie - predsedom sociálnej subkomisie, predsedom Rady pre duchovnú službu vo väzniciach a Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a Slovenskú katolícku charitu. Po štrnásťročnom pôsobení pomocného biskupa odišiel na odpočinok. Zomrel 16. mája 2015 vo veku 89 rokov, po krátkodobom akútnom zhoršení zdravotného stavu vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Foto: Foto
Moni  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára