nedeľa 2. augusta 2015

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici

Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici bol postavený v rokoch 1488-1491. Vysvätený bol v roku 1500 ostrihomským biskupom Gregorom. Jediná loď kostola je spojená s presbytériom neskorogotickou sieťovo-hviezdicovou klenbou. Je označovaný aj ako Slovenský kostol, pretože od roku 1658 sa tu kázalo po slovensky. Iniciátormi výstavby Kostola sv. Kataríny boli zrejme bohaté rodiny banských podnikateľov, vlastniace domy na Námestí sv. Trojice. Hlavný oltár kostola spolu s kazateľnicou sú z barokového obdobia. Na oltári je obraz Zasnúbenia svätej Kataríny Alexandrijskej Panne Márii s Ježiškom. Vpravo je umiestnená socha svätej Margaréty a vľavo svätej Barbory. Stenu vedľa hlavného oltára zdobí freska z 15. storočia. Jej Odhalená časť znázorňuje Posledný súd. Predpokladá sa, že je na všetkých stenách kostola.  

Foto: autor

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára