piatok 18. septembra 2015

David Tencer nový biskup v Reykjaviku

Pápež menoval za biskupa diecézy Reykjavík na Islande rodáka z Novej Bane Dávida Tencera. Kapucín Dávid pôsobil ako správca farnosti na Islande v S. Þórlákur v Reyðarfjörðure. P. Dávid Tencer OFM Cap. sa narodil 18. mája 1963 v Novej Bani na Slovensku a teologické štúdiá ukončil na Komenského univerzite v Bratislave a v seminári tejto diecézy. Za kňaza bol vysvätený 15. júna 1986, pričom bol inkardinovaný do diecézy Banská Bystrica. Následne pôsobil štyri roky ako kaplán. V roku 1990 vstúpil do slovenskej provincie kapucínov. Po noviciáte pokračoval v štúdiách v Ríme, kde v roku 1994 dosiahol licenciát z teológie. 28. augusta 1994 zložil rehoľné sľuby.
Pôsobil ako farár v Holíči a v r. 1996 bol pozvaný do Hriňovej, aby tam založil nový kláštor, ktorý sa potom stal miestom na formáciu kapucínskych postulantov. P. Tencer tam vykonával funkciu rektora až do roku 2002. V r. 2003 bol menovaný predstaveným kláštora v Žiline. Napokon v roku 2004 odišiel na Island, aby sa venoval misiám a priviedol tam kapucínov. Začal ako vikár v kostole Stella Maris v Reykjavíku a následne sa stal farárom vo farnosti S. Þórlákur v Reyðarfjörðure, kde pôsobí doteraz.
V r. 2008 Diecéza Reykjavík slávila 40 rokov svojej existencie. Biskup Reykjavíku je členom sedemčlennej biskupskej konferencie škandinávskych krajín, vrátane Dánska, Grónska, Fínska, Islandu, Nórska a Švédska.


Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150918032

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára