piatok 11. septembra 2015

ThDr. Ján Dudek

Dovolím si tvrdiť, že po dvoch veľkých osobnostiach Mons. Jozefovi kardinálovi Samassovi a Mons. Štefanovi Lipovníckom je treťím velikánom zlatomoravského episkopátu ThDr. Ján Dudek. Narodil sa v Zlatých Moravciach 22. júla 1858. Ján Dudek bol najstarším dieťaťom Imricha a Anny  rodenej Šindlerovej. Otec Jána Dudeka Imrich Dudek bol krajčírom. Ján Dudek bol pokrstený v deň svojho narodenia miestnym farárom Alojzom Reiterom. Krstnými rodičmi sa stali krajčír Michal Štift a Anna Kordošová manželka Františka Rákovského. Základnú školu Ján Dudek absolvoval vo svojom rodisku, nižšie triedy gymnázia v Leviciach a 5. a 6. triedu na nitrianskom gymnáziu. V roku 1875 sa stal bohoslovcom nitrianskeho seminára. O rok neskôr maturoval s vyznamenaním. Bol veľmi dobrým študentom. Teológiu študoval na budapeštianskej univerzite v rokoch 1877 - 1881. Zvolili ho duktora v seminári. Po kňazskej vysviacke bol kaplánom v Bánovciach nad Bebravou odtiaľto ho biskup Augustín Roškováni pozval do malého seminára v Nitre aby tu vyučoval prírodné vedy a matematiku, pretože bol práve v núdznej situácii. ThDr. Ján Dudek zomrel 19. apríla 1916 v Budapešti. Úryvok je z publikácie Kňazi zo Zlatých Moraviec od autorov Ložek Lukáš a Víglaský Roman.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára