pondelok 14. septembra 2015

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska

Najznámejším pútnickým miestom k úcte Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku je šaštínsky chrám. Šaštín je mestečko na západnom Slovensku, jedno z najznámejších mariánskych pútnických miest z roku 1564. V tom čase tu žila nábožná Angelika Bakičová, manželka hradného pána Imricha Czobora, ktorá zažila od svojho manžela veľa trpkosti. Raz vezúc sa s ním v koči, došlo k manželskej hádke. Prudký manžel Imrich nechal zastaviť koč a Angelika sa musela s koča porúčať i so svojou komornou. Ponížená Angelika so slzami v očiach na tomto mieste pokľakla a začala sa modliť K Sedembolestnej Matke za obrátenie manžela. Zároveň si Angelika dala sľub, že ak sa manžel skrz vrúcnu modlitbu zmení dá zhotoviť sošku Panny Márie Sedembolestnej a z úcty ju dá postaviť na tomto mieste, na pamiatku tejto udalosti. Po vrúcnej modlitbe sa uberala poľnou cestou s komornou späť, udivene Angelika zbadala svojho manžela. Manžel vystúpil s koča a so slzami v očiach objal ju a prosil o odpustenie. Angelika mu šťastná povedala o svojom sľube, ktorý učinila. I dala vyhotoviť sochu, ako sľúbila. Neskôr rehoľa Pavlínov v Šaštíne vybudovala kláštor s nádherným barokovým kostolom. Sedembolestná Panna Mária alebo tiež Bolestná Matka je titul udelený Panne Márii z úcty k jej bolestiam, ktoré vytrpela ako matka Bohočloveka Ježiša Krista. Obyčajne sa spomína sedem bolestí, pretože biblické číslo sedem znamená plnosť. Podľa tradície sú to tieto medzníky v jej živote:

1. Simeonovo proroctvo
2. Útek do Egypta
3. Hľadanie strateného syna v Jeruzaleme
4. Stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste
5. Kristova smrť
6. Snímanie z kríža
7, Ježišovo pochovanie

Do Šaštína k Sedembolestnej Panne Márii prichádzajú veriaci zo všetkých strán ako synovia a dcéry k svojej milovanej matke. Pápež Benedikt XIII. roku 1717 dovolil, aby Slováci uctievali Pannu Máriu Sedembolestnú ako osobitnú patrónku Slovenska.(Liturgia hodín, Na posvätenie času, Spolok svätého Vojtecha, 2015, s. 1954) V roku 1927 Svätá Stolica dekrétom Celebre apud Slovacam gentem potvrdila Slovákom výsadu vzývať Sedembolestnú Pannu Máriu ako patrónku Slovenska. Pápež Pavol VI. roku 1964 vyznačil šaštinský mariánsky chrám titulom "basilica minor" a roku 1966 ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku celého Slovenska u Boha. Dňa 15. septembra 2015 na sviatok Sedembolestnej bol hlavným kazateľom arcibiskup Cyril Vasil, ktorý mal ako vždy vynikajúcu kázeň s ktorej vyberám týchto pár riadkov: "...Tí, ktorým bola autorita ľudským, alebo i Božím právom zverená s ňou neraz ľahkomyseľne a hriešne hazardujú, zabúdajúc na to, že práve vtedy, keď sa s pocitom nadradenosti, bez lásky a bez zodpovednosti stavajú pred tých, ktorí boli zverení ich starostlivosti, v skutočnosti v ich srdciach búrajú aj zvyšky dôvery a podkopávajú základy rodinného, občianskeho i cirkevného spoločenstva. A je úplne jedno, či by sa tak správal otec alebo matka dávajúci zlý príklad svojim deťom, úradník, čakajúci na úplatok, alebo jednajúci s človekom ako s číslom, najčastejšie ako s nulou, policajt, ktorý nechráni a nepomáha ale zneužíva svoju právomoc, kňaz, ktorý je povýšenecký, lakomý alebo hrubý, biskup, ktorý by sa v prvom rade vnímal cez prizmu svojho úradu, alebo minister, či poslanec, keď sa školene usmieva do kamery šliapuc si po jazyku, popierajúc fakty odkazujúc nám tak nepriamo, že mu aj tak nič nemôžeme urobiť. ..."

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára