utorok 17. mája 2016

Diakonky

  V minulom týždni (14.5.2016) pápež František hovoril o zriadení komisie, ktorá preskúma postavenie diakoniek v prvotnej cirkvi, a nie o komisii, ktorá posúdi možnosti svätenia žien za diakonky. Tak sa vyjadril Imrich Gazda vo svojom článku: Chce František urobiť zo žien diakonky? Po tejto dobe sa internetom a médiami preberá otázka či svätiť ženy za diakonky alebo nie, možno niektoré média sa i vyjadrili, že zo žien sa stanú diakonky, a čo na to história? Z historického hľadiska sa píše o diakonke v Kenchreách okolo roku 57 Svätý Pavol v liste Rimanom (Rim16,1) píše o Fébe, diakonke Cirkvi v Kenchreách, ale je ťažké posúdiť akú mala úlohu. Neskôr okolo 4. storočia máme o ženskom diakonáte početnejšie správy. Walter kardinál Kasper sa vyjadruje k tejto téme takto: "Ak sa pozrieme do minulosti, vedie nás to k tomu, aby sme povedali nie (diakonkám). Ale nič nie je nemožné. Kardinál Kasper upozornil, že odporcovia vysviacania žien za diakonky budú určite argumentovať tým, že táto nová situácia by otvorila dvere k ich vysviacke do kňazského stavu. Kardinál dodal, že pápež považuje diskusiu na túto tému uzavretú. Dodal, že rovnaké stanovisko svojho času zaujal aj pápež Ján Pavol II. „Diakonát je prvý z troch stupňov sviatosti posvätného stavu; je zrejmé, že jeho priznanie ženám môže byť vnímané ako veľké riziko tými, ktorí ženy za kňazov nechcú,“ priznal kardinál.
   Ženy - diakonky v prvotnej Cirkvi. Nicejský snem roku 325 o diakonkách v kán. 19. vyhlásil: "Keďže nemali chirotóniu (vkladanie rúk), celkom isto musia byť zaradené do laického stavu." Byzantský cisár Justín I. (+ 565) hovoril o diakonkách pričlenením k duchovnému spoločenstvu. Neboli im však zverené tie služby ako diakonom mužom.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára