streda 11. mája 2016

Viete čo je Manipul?

Latinské slovo manus označuje ruku. Manipul bol súčasť kňazského rúcha, ktorú kňaz nosieval na predlaktí ľavej ruky. Pôvodne slúžil na utieranie potu z tváre, neskôr mal už len ozdobnú funkciu a po Druhom vatikánskom koncile sa prakticky prestal používať. Manipul vidno dobre na fotografii kňaza.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára