pondelok 9. mája 2016

Migne, Jacque Paul

Jacque sa narodil v roku 1800 a zomrel v roku 1875. Teológiu študoval v Orléans. Za kňaza bol vysvätený v roku 1824. Je vydavateľom teologicko-historických textov. Zostavil veľdielo Patrologia cursus completus, ktoré pozostáva z 378 zväzkov. Štvorzväzkový index Patrológia Latina (spisy cirkevných autorov od najstarších čias kresťastva až po pápeža Inocenta III. Zbierka spisov o Panne Márii ktorá má 13 zväzkov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára