nedeľa 12. marca 2017

Čo je to liturgický rok (Cirkevný rok)?

Liturgický alebo tiež cirkevný rok je prežívaním jednotlivých tajomstiev Ježišovho života v priebehu roka - počínajúc jeho vtelením až po jeho druhý príchod v sláve. Liturgický rok sa  začína adventom, teda časom očakávania Pána, ktorý sa dovršuje vianočnými sviatkami. Potom speje k ešte väčšiemu vrcholu - k oslave Ježišovho spásneho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania na Veľkú noc. Veľkonočné obdobie uzatvára slávnosť Turíc, zoslania Ducha Svätého na Cirkev. V priebehu liturgického roka Cirkev slávi sviatky Panny Márie a sviatky svätých. Nimi si pripomína Božiu milosť, ktorá viedla týchto ľudí ku spáse.
Nedeľa je stredobodom kresťanského života, pretože v nedeľu slávime zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Tak sa každá nedeľa stáva malou oslavou Veľkej noci. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára