pondelok 6. marca 2017

Sviatosť chorých

Ježiš nám ukazuje: ak trpíme my, trpí aj nebo. Boh si dokonca praje, aby sme ho spoznali "v jednom z týchto jeho najmenších bratov (Mt 25, 40). Preto Ježiš zveril starostlivosť o chorých ako prvoradú úlohu. Sviatosť chorých môže prijať každý veriaci, ktorý sa nachádza v kritickom zdravotnom stave alebo situácii. Túto sviatosť môže prijať človek i viac ráz. Podstatou obradu pri slávení tejto sviatosti je modlitba kňaza spojená s pomazaním čela a rúk chorého posvätným olejom. Vysluhovaťeľmi sviatosti chorých sú iba Biskupi a kňazi. Ježiš Kristus mocou ich vysvätenia koná skrze nich. Viatikum (pokrm na cestu) je Eucharistia ktorú prijíma ten, kto sa chystá opustiť pozemský život a prejsť do života večného.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára