nedeľa 27. decembra 2009

Agnosticizmus

Agnostik človek ktorý zastáva názor, že určitú vec nemožno poznať, alebo dokázať jej existenciu. Táto "vec" môže byť aj ľahko spochybniteľná.  Najčastejšie uplatňovaná na ne-poznateľnosť Boha. Agnosticizmus vraví, že Božiu existenciu nie je možné ani potvrdiť ani vyvrátiť. Toto označenie dal na seba T.H.Huxley anglický biológ a náboženský skeptik v r. 1869 (jeho názor vo veciach rozumu používaj rozum bez toho, aby si sa dal rušiť inými vplyvmi). Je to filozofický názor popierajúci schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí. Agnosticizmus vraví, že Božiu existenciu nie je možné ani potvrdiť ani vyvrátiť.
Katolícka cirkev zaujala stanovisko voči Agnosticizmu v Katechizme katolíckej cirkvi v bode
2128 sa píše Agnosticizmus môže niekedy obsahovať určité hľadanie Boha, ale takisto môže predstavovať aj ľahostajnosť,(1036) útek pred poslednou otázkou existencie a lenivosť morálneho svedomia. Agnosticizmus sa príliš často rovná praktickému ateizmu.
Na záver pripájam prejav Agnostika, odporúčam pozrieť.


Zdroj: Katechizmus katolíckej cirkvi, Agnostik,

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára