pondelok 28. decembra 2009

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania je spätá s udalosťou, ktorá sa odohrala 31. októbra 1517 vo Witenbergu.  (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na Slovensku a hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera.Cirkev je neomylná vo vynášaní teologických cenzúr. Luthera vyhlásil neomylný učitelský úrad Cirkvi za heretika a jeho učenie označil za bludne a škodlivé. Toto dogmatické stanovisko Cirkvi voči Lutherovi a jeho náuke je definitívne a nemenitelné. Po tomto krátkom dogmatickom konštatovaní o reformácií mohla by cirkevná história prejst na denný poriadok. (Pomenovanie Lutherovho počínania reformáciou objektívne vôbec neobstojí. Vierouka a mravouka Cirkvi nepotrebuje a neznesie reformu. Reforma  disciplíny je možná a časom i potrebná. No Luther i disciplínu nie zreformoval, lež zdeformoval.) Cirkevné dejiny mohli by nechat reformáciu bez osobitného povšimnutia, podobne, ako nechávajú iné bludy, npr. arianizmus, nestorianizmus, monofyzitizmus. Protestantizmus je spomedzi bludov najväcší a pre cirkev znamenal najcitelnejší úder, ktorý doteraz zažila. Herézy krestanského staroveku ani netrvaly tak dlho, ani nepôsobily Cirkvi tolké škody ako protestantizmus. Toľko vyjadrenia historika Špirka vo svojej knihe Cirkevné dejiny.
Evanjelici vyznávajú Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej krestanskej cirkvi, vychádzajú z Písma svätého – Biblie ako pramena viery i pravidla života a z ich Symbolických kníh, Symbolické knihy (Kniha svornosti) považujú za jedine správny výklad Písma svätého, evanjelikmi sa volajú podla evanjelií, ktoré sú zapísané v Biblii – Novej zmluve.
Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným pramenom ich viery. Podla neho sa nazývajú evanjelici augsburského vyznania, symbolom evanjelickej cirkvi a. v. je Lutherova ruža, hlásia sa do velkej rodiny evanjelických cirkví vo svete, sú pripravení spolupracovat aj s inými krestanskými cirkvami a náboženskými spolocnostami na poli ducha, charity a humanity.
Vnútorná organizácia cirkvi je založená na princípoch samosprávy a rovnoprávnosti všetkých jej clenov bez rozdielu rasy, jazyka, pohlavia a sociálneho postavenia.

Zdroj: Špirko J.: Cirkevné dejiny, Turčiansky sv. Martin: Neogrefia, 1941.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára