nedeľa 27. decembra 2009

Teologické vyrovnanie sa s ateizmom

Katolícka teológia sa odvíja od učenie I. a II. vatikánskeho koncilu (de Lubac, von Balthasar). Prvý vatikánsky koncil a jeho výsledok na ateizmus v podobe konštitúcie Dei Filius - popisuje dejinný vznik ateizmu ako dôsledok vnútro-kresťanskej herézi (protestantizmu). Druhý vatikánsky koncil dal odpoveď na ateizmus v konštitúcií Gaudium et Spes 19-21 tiež popisuje dejinný vznik ateizmu, namiesto odsúdenia však uznáva spoluvinu na jeho vzniku. Evanjelická teológia ponúka odpoveď výslovne na základe Zjavenia (Barth), alebo sa snaží o dialóg s rozumom v rámci teológie dejín (Pannenberg).

Zdroj: moje poznámky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára