nedeľa 22. marca 2015

Emil Scheimer

Narodil sa 31. decembra 1923 v Banskej Hodruši dnes Hodruša Hámre. Bol z rodiny siedmych chlapcov. Otec pracoval ako baník a matka bola školníčkou a upratovačkou kostola. Do ľudovej školy chodil sedem rokov v rodnej Hodruši. Potom nastúpil na Gymnázium do Banskej Štiavnici. Na Gymnázium chodil každý deň pešo, cez zimu využil aj doma vyrobené lyže. Bol to obdivuhodný výkon keď do školy to mal cez 10 km. Od roku 1945 študoval teológiu v Bratislave. Počas štúdia mu zomrela matka. Za kňaza bol vysvätený 6. mája 1950 biskupom Ambrózom Lazíkom. Emil bol spolužiakom Štefana Šaturu. Odmietol vstúpiť do vzniknutej organizácie vlasteneckých kňazov, a preto bol poslaný do vojenského pracovného tábora. Tri a pol roka pracoval na rôznych prácach v Českej Mimoni, v Miloviciach. Sám vravel: "Len s dobrou mysľou a Božou pomocou sa to dalo prežiť." V rokoch 1954 - 1957 bol kaplánom v Banskej Štiavnici. Osobne sa podieľal na oprave miestnej kalvárie, ktorú mal mimoriadne rád. Bol kaplánom aj v Zlatých Moravciach avšak iba na štyri mesiace. Neskôr sa stáva správcom farnosti v Jedľových Kostoľanoch tu pôsobí dva a pol roka. A vo Veľkom Záluží pôsobil necelé dva roky. 14. marca 1962 nastupuje na posledné miesto, za správcu farnosti v Topoľčiankach. Napriek nepriazni štátu mal zásluhu na každoročnej topoľčianskej púti. Prekonával ťažkosti, ktoré rok pripravili vtedajší funkcionári. Zveľaďoval a udržiaval toto známe pútnické miesto, kde v dňoch púte príde niekoľko tisíc veriacich z celého Slovenska. V roku 1971 sa stal asesorom, v roku 1974 dekanom. Každoročne brával zlatomoravecké sestričky na výlet autobusom. Počas horúcich dní im zvykol priniesť zmrzlinu, ktorej sa vždy sestričky potešili. Po roku 1989 zaviedol v predvečer Škapuliarskej púte sviečkový sprievod, ktorý sa koná po sobotnej omši od kostola do kaštieľa. Až v roku 1999 bol menovaný za farára. Pán kanoník Emil Scheimer bol správcom farnosti v Topoľčiankach do 1. augusta 2004 t.j. 42 rokov. Zomrel 4. februára 2007 v zlatomoraveckej nemocnici. Pochovaný je v Topoľčiankach.

Zostavil: Mgr. Lukáš Ložek, coop Zlaté Moravce

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára