piatok 20. marca 2015

Štefan Šatura

Narodil sa 11. apríla 1923 v Jablonici. Za kňaza bol vysvätený 6. mája 1950. Ihneď však nastúpil na vojenčinu, kde bol 3,5 roka. Až v roku 1954. sa konečne stal kaplánom a to hneď v Zlatých Moravciach. U nás pôsobil 3 roky. Bol obľúbencom pána kanoníka Reháka, všade zvykli chodiť spolu. Potom bol jeden rok kaplánom v Banskej Štiavnici, ďalší rok v Topolčanoch. Od roku 1959 je na 11 rokov správcom farnosti v Palárikove. Potom znovu prichádza do Banskej Štiavnice, kde spravuje tamojšiu farnosť. Bol tam aj dekanom. Od roku 1975 je správcom farnosti Trnava - sv. Mikuláša, a zároveň bol riaditeľom Arcibiskupskej kancelárie. Takto pracoval 6 rokov. Od roku 1981 sa stáva farárom a dekanom v Modre, kde aj 27. 12. 1984 zomiera.

Zostavil: Mgr. Lukáš Ložek, coop Zlaté Moravce

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára