sobota 7. marca 2015

Imrich Dzíbela


Narodil sa 6. septembra 1919 v Jablonici. Kňazskú vysviacku prijal 12. júna 1949. Kaplánom bol tri mesiace v Smoleniciach a potom jeden a pol roka vo Veľkých Kostolanoch. Od júla 1951 pôsobil v Zlatých Moravciach avšak jeho pôsobenie v Zlatých Moravciach bolo krátke. V nasledujúcom roku 1952 bol kaplánom v Komárne, po roku v Modre a po ďalších troch rokoch spravuje farnosť Veľké Ripňany. V roku 1959 sa dostal do Starého Tekova, ale to už bol sledovaní ŠtB a od ďalšieho roku je mimo pastorácie a je mu zakázaná činnosť kňaza na šesť rokov. Až v roku 1967 sa znova stáva kaplánom a tantoraz v Novom Meste nad Váhom. V ďalšom roku sa už dostal na posledné pôsobisko, na faru v Tekovských Trsťanoch, ktoré sa v roku 1974 premenovali na Hontianske Trsťany. Tu je celých požehnaných 25 rokov, až do svojej smrti 21. novembra 1993.

Zostavil: Mgr. Lukáš Ložek, coop Zlaté Moravce

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára