sobota 14. marca 2015

František Špaňúr(*15.11.1919 - +10.5.1979) Rodina Špaňúrovcov pochádzala z Čaradíc. V tejto obci pracoval otec Michala Špaňúra starý otec Farntiška ako kováč, tomuto remeslu sa vyučil i Františkov otec Michal. Michal počas prvej svetovej vojny (1914-1918) musel narukovať do Rakúsko-Uhorskej armády. Michal Špaňúr bojoval na východnom fronte proti cárskemu Rusku. Otec Františka Špaňúra sa dostal do zajatia odkial ho odviekli na sibír. Tu sa zoznámil s Anou Babkinovou. S ktorou uzavrie i sviatosť manželstva. Neskôr spolu prichádzajú do Rakúsko-Uhorska. Najskôr sa usadia v Ostrihome kôli práci kde Michal pracuje vo vyučenom remesle. V Ostrihome sa im narodí i prvorodený syn František. Tu prijal i sviatosť krstu. Spoločensko-politická situácia a vznik prvej Československej republiky pôsobia na rodinu Špaňúrovú tak, že sa usadia v dnešných Prílepoch. Po presťahovaní do Prílep sa narodia ďalší súrodenci Františkovi, Mária a Michal. František Špaňúr po štúdiách na Zlatomoraveckom gymnáziu sa prihlásil na štúdium teológie do Bratislavy. Štúdium teológie ukončil v roku 1949. Primičná omša sa konala 3. júla 1949 v Prílepoch za kosotolom, na miestnom cintoríne. Po tridsiatich rokoch kňazského života sa sem na Prílepský cintorín vráti, aby tu jeho telo bolo uložené na večný odpočinok. Pre veľký počet veriacich by sa do miestneho kostola veriaci nezmestili preto sa primičná omša konala v Prílepoch za kostolom. Po kňazskej vysviacke a primičnej omši v Prílepoch boli jeho prvé kroky nasmerované do Čiernej kde pôsobí ako kaplán. Ďalším kaplánskym miestom je Dolná Súča. Z Dolnej Súče prichádza do Štiavníku. Píše sa rok 1957 a František Špaňúr sa stáva kaplánom v Krásne nad Kysucov o rok neskôr sa stáva kaplánom v Rajci. V roku 1959 je kaplánom v Pruskom a neskôr pôsobí, ako správca farnosti v Kotešovej. Od roku 1967 je preložený na nové miesto a to do Divína. Od Januára roku 1972 je správcom v Belej, a od roku 1977 je správca fary v Jasenici kde aj zomiera 10. mája 1979. František Špaňúr na miestnej fare dostáva infarkt. Príčina smrti bola uvedená krvná zrazenina. Pohrebné obrady odslúžil Mons. Kažnárik dňa 14. 5. 1979 na miestnom cintoríne v Prílepoch.

Literatúra:
ARCHÍV FARSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE : Kniha zomrelých.
ZÁZNAM Z ROZHOVORU s Michalom Špaňurom bratom Františka Špaňúra dňa 17. marca 2014.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára