pondelok 3. augusta 2015

Sarka (Szarka, Szarca), Gašpar, SJ

Gašpar Sarka sa narodil 10. augusta 1635 v Luca, Rumunsko. Bol univerzitným profesorom filozofom a teológom. Do jezuitskej rehole vstúpil roku 1653 dosiahol dva doktoráty - filozofie i teológie. Stal sa gymnaziálnym profesorom v Trnave, na tamojšej škole prednášal biblistiku a kanonické právo. Začas pôsobil aj ako kancelár a rektor tejto univerzity, neskôr ako rektor trenčianskeho jezuitského kolégia to sa písali roky 1671 - 1673. Predstaveným jezuitského kolégia v Trnave bol v rokoch 1678 - 1680. Napísal a vydal filozofickú prácu Assertiones ex universa philosophia (Dôkaz všeobecnej filozofie, Trnava 1671). Do maďarčiny preložil konštitúcie jezuitov Regulai a Jesus Társaságának (Pravidlá Spoločnosti Ježišovej, Trnava 1681). Zomrel vo veku 48 rokov dňa 18. augusta 1683 na Hrade Hrúšov v okrese Zlaté Moravce.


Foto: www.leustach.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára