piatok 21. augusta 2015

Svätý Pius X., pápež

Pápež Pius X. vlastným menon Giuseppe Melchiorre Sarto sa narodil v dedinke Riese v benátskom kraji 2. júna 1835. Giuseppe sa narodil, ako druhé dieťa v rodine Sartových. No najstarší súrodenec umrel už po dvoch týždňoch, takže ho Jozef nikdy nepoznal. Jeho rodičia boli chudobní ľudia. Giuseppe, ako kňaz vykonával svedomite svoje povinnosti. Stal sa mantovským biskupom, potom benátskym patriarchom a roku 1903 ho zvolili za pápeža. Za heslo svojho pontifikátu si vzal: "Všetko obnoviť v Kristovi," a uskutočňoval ho v prostote ducha, v chudobe a rázne, čím burcoval vo veriacich kresťanský život a energeticky bojoval proti šíriacim sa bludom. Chránil vieru pred vtedajšími bludnými učeniami, podporoval biblickú vedu, prirpravil nový cirkevný zákonik a najmä veľké zásluhy si získal v úsilí o obnovu liturgie. Otvoril pramene liturgie a najmä Eucharastie ako najhlbšie prostriedky na duchovnú silu (dekrét o včasnom sv. prijímaní a dekrét o častom sv. príjmaní. Pius XII. ho roku 1951 vyhlásil za blahoslaveného a roku 1954 za svätého. Zomrel 20. augusta 1914.Jeho neporušené telo odpočíva v bazilike sv. Petra.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára