utorok 25. augusta 2015

Svätý Jozef de Calasanz, kňaz

Dnes si pripomíname ľubovoľnú spomienku kňaza Jozefa Kalazánskeho. Svätý Jozef Calasanz sa narodil v Aragonsku 11. marca 1557. Najprv bol biskupský sekretár a vizitátor. V roku 1592 šiel do Ríma ako teológ kardinála Marcantonia Colonnu, kde sa venoval opusteným deťom a roku 1597 otvoril školu pre chudobné deti. Bola to prvá bezplatná škola v Európe. Založil aj rehoľnú spoločnosť náboženských škôl - piaristov (Clerici regulares Scholarum Piarum), ktorú schválil ako kongregáciu s jednoduchými rehoľnými sľubmi. Jozef bol mužom pokory, láskavosti a trpezlivosti v mnohých protivenstvách, s ktorými sa stretával. Zomrel ako deväťdesiatdvaročný 25. augusta v roku 1648.
Jeho telo odpočíva v kostole sv. Pantaleona v Ríme. Roku 1656 bol vyhlásený za blahoslaveného a Klement XIII. ho roku 1767 vyhlásil sa svätého. Piaristi pôsobili a i pôsobia na Slovensku. Ešte za života zakladateľa vznikol prvý kláštor piaristov v Podolinci v roku 1642. Postupne vzniklo ešte desať kláštorov, niektoré z nich pretrvali až do roku 1950.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára