streda 19. augusta 2015

Vladimír Filo

Vladimír Filo sa narodil v obci Gáň 15. januára 1940. Za kňaza bol vysvätený 25. júla 1962. V roku 1966 bol menovaný za ceremonára biskupského úradu v Trnave. Ján Pavol II. vymenoval Vladimíra Filu za pomocného biskupa trnavskej arcidiecézy dňa 17. marca 1990 a zveril mu titulárne sídlo Thucca v Mauretánii.  16. apríla 1990 bol konsekrovaný za biskupa. Za biskupské heslo si zvolil: Mihi Vivere Christus est. Mne žiť je Kristus. V decembri 1989 začal prednášať kánonické právo na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Od roku 1990 zastával funkciu predsedu Slovenskej liturgickej komisie. Na druhom sympóziu cirkevného práva v Spišskej Kapitule, kde bol erigovaný vtedy jediný metropolitný tribunál, sa stal jeho súdnym vikárom, ako aj súdnym vikárom tribunálu Trnavskej arcidiecézy, neskôr Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Od roku 2008 do roku 2015 spravoval Rožňavské biskupstvo.
Zomrel vo veku 75 rokov 18. Augusta 2015 v nitrianskej nemocnici o 22 hodine a 20 minúte.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára