utorok 26. marca 2024

Veľkonočná nedeľa

 


A

T

N

I

C

A

Y

H

Š

U

V

E

Ľ

K

A

N

Á

O

G

N

O

N

Č

A

R

E

N

U

D

Á

J

F

D

O

N

L

S

E

A

E

Z

N

O

M

D

T

Č

T

E

V

Í

E

Ľ

A

U

Š

Á

R

A

M

O

D

O

SHyacinta, Augustus, Handlová, Štefan, Sodoma, Rím, Ezdráš, Noe, Čaj


piatok 9. februára 2024

Svätý Patrik

 

Sv. Patrik sa narodil okolo roku 385 v rímskej provincii Británia (dnešné Anglicko). Keď mal 16 rokov, odvliekli ho írski piráti a predali v Írsku za otroka. Tu bol pastierom oviec a vnútorne sa obnovil. Po šiestich rokoch sa mu podarilo ujsť z otroctva a vrátiť sa do svojej vlasti. Pod vedením sv. Germána študoval v Auxere (dnešné Francúzko). Roku 432 ako biskup a misionár odchádza do krajiny, kde bol otrokom, aby tam hlásal Kristovo evanjelium. Napriek mnohým ťažkostiam obrátil celé Írsko ku kresťanstvu a roku 444 založil biskupské sídlo v Armaghu pri Belfaste. Zomrel roku 461. Jeho sviatok sa spomína v deň 17. marca vo viacerých rukopisoch Hieronymovho martyrológia ako aj v Bédovom martyrológiu (začiatok 8. stor.). Do Rímskeho kalendára bol zapísaný roku 1631. Je patrónom Írska a Islandu.Svätý Ján z Boha

 

Sv. Ján z Boha sa narodil roku 1495 v Portugalsku. Mal veľmi dobrodružný život a plný nebezpečenstiev, najmä vo vojenskej službe. V januári 1539 po vypočutí kázne bl. Jána Avilského zažil vnútornú premenu. Zasvätil svoj život chudobným a chorým. V Granade v Španielsku založil nemocnicu a zhromaždil okolo seba spoločníkov, ktorí potom po jeho smrti založili rehoľu Milosrdných bratov svätého Jána z Boha. Zomrel 8. marca 1550 v Granade. Mal 55 rokov. Roku 1571 pápež Pius V. schválil kongregáciu Milosrdných bratov ako združenie podliehajúce biskupom a pápež Sixtus V. roku 1586 ako riadnu rehoľnú spoločnosť skladajúcu sa z rehoľných bratov. Ján z Boha (toto meno mu dal granadský arcibiskup) zomrel kľačiačky s krížom pritisnutým k prsiam so slovami: „Ježiš, Ježiš, do tvojich rúk porúčam svoju dušu." Za svätého bol vyhlásený roku 1714. Milosrdní bratia do roku 1955 mali kláštory a nemocnice aj na Slovensku: v Bratislave, v Skalici a v Spišskom Podhradí.