sobota 26. decembra 2015

Svätý Štefan

Štefan prvý mučeník, pôsobil ako diakon prvotnej Cirkvi. Pre jeho horlivú a obrannú reč za Ježiša Krista ho ukameňovali. Svedkom toho martýria bol mladý Šavol z Tarzu, z ktorého čoskoro nato Božia milosť urobila Pavla, apoštola národov. Štefan, aby si zaslúžil veniec, ako naznačuje jeho meno, chopil sa lásky ako zbrane a ňou všade víťazil. Pre lásku k Bohu necúvol pred zúrivými židmi. Pre lásku k blížnemu prosil za tých, čo ho kameňovali. Z lásky napomínal hriešnikov, aby sa napravili, a s láskou sa modlil za tých, čo ho kameňovali, aby ich Boh netrestal.

Tajnička:
1. S kým bojoval Dávid?
2. Šaulov syn? (1 Sam 13,16)
3. Kde vyhnal Ježiš zlých duchov do prasiat v ....
4. Otec Šaula (1 Sam 9,1)
5. Druhorodený syn Samuela (1 Sam 8,2)
6. Čo sa zabíjalo na sviatok nekvasených chlebov?

1.


2.3.4.


5.

6.piatok 11. decembra 2015

Panna Mária Gudalupská

Panna Mária Guadalupská je uctievaná hlavne v mexickom Guadalupe. Jej milostivý obraz sa nachádza v tamojšej bazilike, ktorej výstavbu v 16. storočí inicioval Juan Diego podľa želaní Panny Márie počas zjavení, ktorých bol svedkom v roku 1531. Juan Diego Cuahtlatoatzin Indián, ktorý ako katechumen zažil roku 1531 zjavenie Panny Márie. Na jej pokyn sa začalo na pahorku Tepeyac postavenie kaplnky, neskôr kostola, ktorý sa stal pútnickým centrom Mexika.


Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Učenie Katolíckej Cirkvi učí, že Mária, ktorá je "milosti plná" (Lk 1, 28) bola  počatá bez poškvrny dedičného hriechu. Dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie vyhlásil Pius IX. v roku 1854. V nej sa hovorí, že "vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, preblahoslavená Panna Mária bola nedotknuteľná a uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu.   

nedeľa 6. decembra 2015

Svätý František Xaverský

Narodil sa v roku 1506 a zomrel v roku 1552. Bol kňaz, misionár spoluzakladateľ Spoločnosti Ježišovej. Pochádzal z Navarry v Španielsku. Ako misionár pôsobil v Indii a Japonsku. Zomrel na misionárskej ceste do Číny.

1. Čí syn bol Ichabot? (1 Sam 4, 11-21)
2. Učiteľ po hebrejsky? (Jn 20, 16)
3. Otec všetkých veriacich? (Gn 18, 18)
4. Mesto kde vyrastal Ježiš?
5. Otec Syn a Duch Svätý sú Svätá ...?
6. Proti komu bojovali Filištínci? (1 Sam 31, 1)
7. Izraelský kráľ ktorý rozsúdil dve ženy?
8. Kam prišiel Tobiáš s Rafaelom do ...? (Tob 7, 1)
9. V ktorom meste pôsobila Matka Tereza?
10. Bicí hudobný nástroj?
11. Muž ktorý pokrstil Šavla Tarzského? (Sk 9, 10-17)
12. Kam uväznil Herodes Jána Krstiteľa?
13. Komu je zasvätená Nitrianska Katedrála?
14. Modlitba k Panne Márii?
15. Svätá Katarína, ktorá sa zaslúžila o návrat pápežov z Avignonu.
16. Miesto pobytu rehoľníkov?
17. V Žalme 51,9 sa píše pokrop ma ... a zasa budem čistý.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.