pondelok 23. septembra 2019

Svätý Pio z Pietrelciny


1. Deň keď zomrel Ježiš?
2. Zakladateľ rehole Jezuitov?
3. Prvá Božská osoba?
4. Ročné obdobie keď slávime narodenie Ježiša Krista?
5. Ježiš hovorí:"Kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj ...."?
6. Nápis na kríži?
7. "Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno ...."?
8. Kam chcel Jonáš ujsť pred Pánom do ....?
9. Manželka Izáka?
10. Radostná zvesť?
11. Posledný zo siedmych hlavných hriechov? 
12. Brat Metoda?
13. Krajina v ktorej sa nachádza mŕtve more?
14. Štvrtá kniha Biblie?
15. Rastlina namáčaná do baránkovej krvi, ktorou boli kropené veraje dverí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.