sobota 31. decembra 2016

Silvester

V posledný deň v roku oslavujeme, spomíname na svätého Silvestra. Silvester sa narodil v Ríme a za kňaza ho vysvätil pápež Marcelín. Zomrel v roku 335. 

Všetkým ktorí si pozreli tento blog prajem v Novom roku 2017 veľa Božieho požehnania, zdravia a aby ten budúci rok bol o niečo lepší ako ten minulý. 


pondelok 12. decembra 2016

Svätá Lucia

Svätá Lucia sa narodila v Syrakúzach (Taliansko) bohatým rodičom. V detstve stratila otca a ako mladé dievča zasvätila svoj život Bohu. Svoj sľub panenstva držala v tajnosti. Mama však chcela aby sa vydala za mladého pohanského chlapca. Lucia mala chorú mamu. Lucia presvedčila mamu, aby sa išla modliť k hrobu svätej Agáty za uzdravenie sa zo svojej ťažkej choroby. Boh vyslyšal ich modlitby. Vtedy priznala matke svoje zasvätenie Bohu a túžbu prežiť svoj život medzi chudobnými. Matka plná vďačnosti za svoje uzdravenie dala Lucii súhlas a ušetrené peniaze rozdelila chudobným. Odmietnutý a zahanbený nápadník udal Luciu ako kresťanku vtedajšiemu konzulovi. Bolo to v čase Diokleciánovho prenasledovania kresťanov. Narodila sa okolo roku 286 a v roku 304 zomrela za čistotu panenstva a vieru.1

2

3

4

5


1. Evanjelista ktorý bol lekár?
2. Manžel Betsabe?
3. Brat Metoda?
4. Meno zakladateľa Jezuitov?
5. Svätá ktorá má svoj sviatok 5. februára?

sobota 3. decembra 2016

Adventný veniec.

Umiestnenie štyroch sviec na venci upletenom zo stále zelených vetvičiek sa stalo symbolom adventu v kresťanských krajinách. Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol najstaršim synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickym pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci jeho plán zrealizovať podaril. Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti pod jeho opaterou boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní zostáva ešte do Vianoc, sa rozhodol roku 1860 vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. V roku 1920 tento zvyk prijali v Nemecku a roku 1930 sa dostal aj do Severnej Ameriky. Adventný veniec s postupným zapaľovaním jeho štyroch sviec nedeľu čo nedeľu, až do slávnosti Narodenia Pána, je pamiatkou rozličných etáp dejín spásy pred Kristom a symbolom prorockého svetla, ktoré postupne osvetľovalo noc očakávania až po východ Slnka spravodlivosti.    


nedeľa 27. novembra 2016

Katarína Alexandrijska

Svätá Katarína Alexandrijska, panna a mučenica, žila na prelome 3. a 4. storočia, po obrátení prijala krst a počínala si ako pravoverná kresťanka. Presviedčala aj cisára Maximiliána na kresťanskú vieru, mnohých presvedčila, čo cisár nezniesol a dal ju umučiť.


123456789101112131415161718192021

1. Kto vysluhuje sviatosť zmierenia?
2. Prvý človek?
3. Neveriaci apoštol?
4. Cisár ktorý nariadil súpis ľudu?
5. Učiteľ po hebrejsky?
6. Nápis na kríži?
7. V ktorom meste Ježiš prežil väčšiu časť svojho života?
8. Muž ktorý pokrstil Šavla Tarzského?
9. Teta Pannny Márie?
10. Staršia dcéra strýka Lábana?
11. Radostná zvesť?
12. Kto má meniny 2. júna?
13. Boží posol?
14. Olej ktorým Mária pomazala Ježišovi nohy?
15. Krstom som sa stal Božím ... ?
16. Manželka Izáka?
17. Meno zakladateľa rehole Jezuitov?
18. Manžel Panny Márie?
19. Najsilnejší muž z Biblie?
20. Prvá sviatosť?
21. Mama Panny Márie?
 


Foto: Caravaggio, Svätá Katarína Alexandrijská, okolo 1598, olej na plátne, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

pondelok 7. novembra 2016

Ignác Lukáč


Ignác Lukáč sa narodil v Topoľčiankach 12. júla 1854. V tento deň bol aj pokrstený. Ignácovi rodičia boli Pavol Lukáč a Mária rodená Rafajová. Mal brata Jána. Kňazom sa stal v roku 1878 a pôsobil za banskobystrickú diecézu. Krátko osem mesiacov bol kaplánom v Horných Hámroch. Od 1. marca 1879 sa stáva kaplánom v Bojniciach. Tu pôsobí osem rokov, až do 15. apríla 1887. Potom prichádza do farnosti Lazany, kde účinkuje ako správca farnosti celé tri roky. Posledným pôsobiskom sa mu v roku 1890 stali Brezany, kde pôsobí ako správca farnosti. Tam odovzdáva Pánu Bohu svoju dušu. Zomrel dňa 14. septembra 1916.  

utorok 1. novembra 2016

Spomienka na všetkých verných zosnulých.

Je to pamätný deň všetkých, ktorí zosnuli v Božej milosti, v priateľstve s Bohom, ktorých duše sa však nachádzajú v očistci. Cirkev sa modlí, aby boli čo najskôr oslávení v nebi. Od utorka 2. novembra až do 8. novembra môžeme pomáhať trpiacim v očistci. Ako? Získavaním úplných odpustkov pre tieto duše! Všeobecné podmienky na získanie odpustkov sú: sv. spoveď, sv. prijímanie najlepšie v ten istý deň, nemať príchylnosť ani k všedným hriechom a pomodliť sa na úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho je treba vykonať odpustkový úkon. Na Všetkých svätých navštíviť kostol, alebo kaplnku, pomodliť sa za trpiacich v očistci Otče náš a Verím v Boha. V ostatné dni 2. až 8. novembra navštíviť cintorín a pomodliť sa ľubovolnú modlitbu za Duše v Očistci. Každý deň môžeme získať úplné odpustky za jedného zosnulého. 


pondelok 5. septembra 2016

Terézia z Kalkatky - Matka Tereza

Štvrtého septembra 2016 Rímsky biskup, 266 nástupca sv. Petra vyhlásil za svätú Matku Terezu. Asi nik nebude pochybovať, že Matka Tereza už za svojho pozemského života žila čnostným životom. Matka Tereza, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu sa narodila 26. augusta 1910 v Macedónskom hlavnom meste Skopje. Jej otec zomrel keď mala osem rokov. Jej matka bola hlboko veriaca žena.V roku 1928 sa rozhodla vstúpiť k loretským sestrám v Dubline v Írsku. Prijali ju 12. októbra. Rehoľné meno dostala po sv. Terézii z Lisieux. O pár mesiacov neskôr ju poslali do Indie. Priamo do Kalkaty. V 30-tych a 40-tych rokoch 20. storočia vyučovala na strednej škole v Kalkate. V septembri 1946 cestovala vlakom z Kalkaty do Darjeelingu. Na tejto ceste pocítila silné volanie k práci medzi tými najúbohejšími. Matka Tereza sa pripodobnila milosrdnému Samaritánovi. V skutkoch lásky, v komamí dobra blížnym a v pravej láskavosti.

streda 17. augusta 2016

Svätá Helena

Pred nedávnom som písal o cisárovi Konštantinovi. Svätá Helena bola matkou tohoto cisára. Žila pravdepodobne v rokoch 255 až 330. Podľa tradície putovala do Svätej zeme, kde objavila pozostatky Kristovho kríža. Podnietila stavbu kostolov - Bozieho hrobu v Jeruzaleme a Svätého kríža v Rime.

streda 10. augusta 2016

Konštantin Veľký

Syn cisára Konštantina Chlora a sv. Heleny. V roku 306 bol vyhlásený légiami v Yorku za spolucisára. Po víťazstve nad Maxenciom pri Milvijskom moste (Rím) v roku 312 sa jeho mocenské postavenie ešte viac upevnilo. V roku 313 ukončil prenasledovanie a zrovnoprávnil kresťanstvo s pohanstvom. Hoci sám bol pohanom, voči kresťanstvu prejavoval veľkorysosť a sympatie. Dal vystavať viaceré Chrámy, Cirkvi daroval Lateránsky palác, nedeľu vyhlásil za sviatočný deň v roku 321, zvolal prvý ekumenický koncil do Nicey v roku 325, ktorému predsedal. V roku 324 sa stal jediným vládcom celej Rímskej ríše. V roku 330 preniesol jej hlavné mesto z Ríma do nového sídla - Carihradu. Jeho odchodom z Ríma sa rímsky biskup stal najvýznamnejšou osobnosťou na západe. Pred smrťou prijal krst.  

Kto v čase pokoja chce byť príliš bezpečný, ukáže sa v čase vojny nadmieru skrúšeným a bojazlivým. 

piatok 1. júla 2016

Škapuliarska púť Topoľčianky 2016

V dňoch od 13. do 17. júla sa uskutoční tradičná Škapuliarska púť v obci Topoľčianky. V tomto roku to bude jubilejná 330. púť, keď sa pútnici v obci Topoľčianky zídu na výročnej Škapuliarskej púti, ktorá bude spojená s prijatím nových členov do Škapuliara. V sobotu 16. júla 2016 o 20:00 hod. bude hlavným celebrantom J. Exc. Mons. Viliam Judák nitriansky biskup. Duchovné podujatie vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 17. júla 2016 o 10.30 hod. na miestnej Kalvárii. Hlavným celebrantom bude spišský biskup Mons. Štefan Sečka.    

streda 22. júna 2016

Duch Svätý - Cirkev - Písmo

2 Tim 3, 16-17: "Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo." Cirkev pokladá všetky knihy Starého a Nového Zákona za posvätné, lebo majú za pôvodcu Boha, boli totiž napísané z vnuknutia Ducha Svätého, por. KKC 105, DH 3006. Božia inšpirácia (z lat. inspirare - vdýchnuť) bola aj vnuknutím aj vdýchnutím lásky.

pondelok 20. júna 2016

Evanjelium podľa Lukáša Lk 9, 18-24Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“
Mohli by sme si položiť otázku o čo sa snaží Pán Ježiš, o čo mu vlastne ide keď sa opýtal: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Ježiš kladie túto otázku svojim najbližším - čiže apoštolom. Tým, ktorí vedeli o ňom najviac. Oni najskôr informujú Pána Ježiša o mienkach, akú majú o ňom ľudia, ktorí sú mu naklonení. Názory jeho ctiteľov a obdivovateľov sú vysoké: prorok, Ján Krstiteľ, Eliáš. No toto všetko je nič v porovnaní s tým, čo si o ňom myslia oni sami, jeho najbližší. Ježiš je pre nich Mesiáš. Obyčajne je to naopak. Tí, ktorí nás nepoznajú, majú o nás vyššiu mienku ako tí najbližší, ktorí nás poznajú do detailov. No Ježišovi učeníci, ktorí s nim žijú v telesnej blízkosti, majú o ňom vyššiu mienku než tí, ktorí ho poznajú z diaľky. A to sa bežne nestáva. Ježiš im zakazuje to niekomu hovoriť. Prečo? Aby si ľudia utvorili vlastný názor o ňom samom z toho, čo videli, čo počuli, čo s ním zažili. Netreba mu robiť reklamu zvonka. Treba, aby sami zažili na svojej vlastnej koži, kto je pre nich Kristus. Aby sa sami stali Ježišovými priateľmi, najbližšími príbuznými. Je dôležité pre každého z nás, aby sme sa dostali do jeho blízkosti. Prečo? Aby sme sa stali účastníkmi na  jeho spôsobe myslenia a konania, modlitbou a reflexiou nad jeho životom.
    

piatok 17. júna 2016

Členovia spoločenstva svätých.

Do spoločenstva svätých sa (riadne) vstupuje krstom; patria doň všetci, živí i mŕtvi, ktorí sú v Kristovi a majú jeho Ducha (KKC 955).V plnom zmysle slova sú to tí, ktorí majú v sebe Boží život, a majú posväcujúcu milosť. V nepresnom zmysle slova tí ktorí sú pokrstení, ale Boží život nemajú. V širšom zmysle slova všetci dobrí anjeli (porov. Tomáš Akvinský, + 1274; Theologická summa III., 8, 4). Zo spoločenstva svätých sú vylúčení: odpadlíci od Cirkvi, exkomunikovaní, bludári, rozkolníci, zatratení v pekle. Rozdeľovať kresťanov na nominálnych (zlých) a autentických (dobrých) možno teoretických, v praktickom živote ide o (odvážne) nepresné posudzovanie. Posudzovať možno skutky, por. Lk 6,46 Zjv 5,1n.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

   V piatok 24. júna v roku 2016 pripadla spomienka na narodenie svätého Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ hlásal príchod Božieho kráľovstva, udeľoval krst pokánia, pokrstil Ježiša v Jordáne a nazval ho Mesiášom. Vystúpil proti nemravnosti kráľa, čo ho stálo život.   

Tajnička: 

1. Rieka v ktorej bol pokrstený Ježiš
2. Mojžišov Brat
3. Mesto v ktorom vyrastal Ježiš
4. Prvá sviatosť
5. Mladšia dcéra strýka Lábana
6. Deň odpočinku u Židov
7. Neveriaci apoštol
8. Nápis na kríži
9. Abrahámov otec
10. Tretia sviatosť
11. Evanjelista ktorý bol lekár. štvrtok 2. júna 2016

Montáž hodín a zvonu na kostol bartov tešiteľov z Getseman v Zlatých Moravciach.

   Dnes sa začalo s montážou hodín na kostolnú vežu bratov tešiteľov z Getseman v Zlatých Moravciach. Na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätí zvon ktorý bude osadený do veže kostola.  
utorok 31. mája 2016

Postoj kresťana počas krízy v Cirkvi

Počas krízy sa treba správať ako múdry alpinista. Keď sa v horách "znečasí" a on musí pokračovať v ceste, urobí tri nevyhnutné veci (Reinhold Stecher):
- Oblečie si teplejšiu bundu (bunda predstavuje podstatnú lásku, ktorú v dušiach ľudí utvára Duch Svätý, por. 1 Kor 13, 4 - 7)
- Obuje si lepšie topánky (kvalitnejšie obutie je hlbšie spoznanie a vernejšie žitie právd katolíckej viery, por. 1 Tim 3, 13)
- Dá si pršiplášť (pršiplášť symbolizuje trpezlivosť, ktorá je prejavom lásky v utrpení, por Lk 24, 26)


Riešenie krízy kresťana a krízy Cirkvi

   Kresťan je bunkou tajomného tela - Cirkvi (por. Ef 4, 11-13). Preto sa duchovná kríza kresťana stáva aj krízou Cirkvi - a tiež: riešenie krízy jednotlivca rieši aj krízu spoločenstva. "Základnou úlohou pastoračnej starostlivosti je učiť ľudí, ako sa modliť a ako sa naučiť osobnému rozhovoru s Bohom stále lepšie a lepšie... Toto intímne prebývanie s Bohom, teda skúsenosť s Božej prítomnosti, je to, čo nám dáva tak povediac stále znova prežívať veľkosť kresťanstva a potom nám pomáha nájsť našu cestu." (Benedikt XVI.). 
   Cirkev potrebuje svätých reformátorov. Každý svätec by mal byť reformátor a reformátor svätcom. To znamená, že každý z nás je povolaný stať sa svätcom i reformátorom. Otázkou však zostáva či sme pripravený a chceme byť svätými i tými reformátormi. Reformátor viacej mení štruktúru. Svätec je vnútorne uchvátený kresťanstvom, prežíva ho ako šťastie a nádej, a tak mení svoje okolie.

utorok 17. mája 2016

Diakonky

  V minulom týždni (14.5.2016) pápež František hovoril o zriadení komisie, ktorá preskúma postavenie diakoniek v prvotnej cirkvi, a nie o komisii, ktorá posúdi možnosti svätenia žien za diakonky. Tak sa vyjadril Imrich Gazda vo svojom článku: Chce František urobiť zo žien diakonky? Po tejto dobe sa internetom a médiami preberá otázka či svätiť ženy za diakonky alebo nie, možno niektoré média sa i vyjadrili, že zo žien sa stanú diakonky, a čo na to história? Z historického hľadiska sa píše o diakonke v Kenchreách okolo roku 57 Svätý Pavol v liste Rimanom (Rim16,1) píše o Fébe, diakonke Cirkvi v Kenchreách, ale je ťažké posúdiť akú mala úlohu. Neskôr okolo 4. storočia máme o ženskom diakonáte početnejšie správy. Walter kardinál Kasper sa vyjadruje k tejto téme takto: "Ak sa pozrieme do minulosti, vedie nás to k tomu, aby sme povedali nie (diakonkám). Ale nič nie je nemožné. Kardinál Kasper upozornil, že odporcovia vysviacania žien za diakonky budú určite argumentovať tým, že táto nová situácia by otvorila dvere k ich vysviacke do kňazského stavu. Kardinál dodal, že pápež považuje diskusiu na túto tému uzavretú. Dodal, že rovnaké stanovisko svojho času zaujal aj pápež Ján Pavol II. „Diakonát je prvý z troch stupňov sviatosti posvätného stavu; je zrejmé, že jeho priznanie ženám môže byť vnímané ako veľké riziko tými, ktorí ženy za kňazov nechcú,“ priznal kardinál.
   Ženy - diakonky v prvotnej Cirkvi. Nicejský snem roku 325 o diakonkách v kán. 19. vyhlásil: "Keďže nemali chirotóniu (vkladanie rúk), celkom isto musia byť zaradené do laického stavu." Byzantský cisár Justín I. (+ 565) hovoril o diakonkách pričlenením k duchovnému spoločenstvu. Neboli im však zverené tie služby ako diakonom mužom.


nedeľa 15. mája 2016

Kafarnaum

Mesto na severnom pobreží Genezaretského jazera (Galilejského mora). Sídlila v ňom rímska posádka a z evanjelia vieme, že Ježiš zázračne uzdravil sluhu tamojšieho rímskeho stotníka (Lk 7, 1 - 10). Hoci jeho obyvateľstvo bolo väčšinou pohanské, Ježiš ho nazýva "svojim mestom" (Mt 9,1). 


streda 11. mája 2016

Viete čo je Manipul?

Latinské slovo manus označuje ruku. Manipul bol súčasť kňazského rúcha, ktorú kňaz nosieval na predlaktí ľavej ruky. Pôvodne slúžil na utieranie potu z tváre, neskôr mal už len ozdobnú funkciu a po Druhom vatikánskom koncile sa prakticky prestal používať. Manipul vidno dobre na fotografii kňaza.


pondelok 9. mája 2016

Migne, Jacque Paul

Jacque sa narodil v roku 1800 a zomrel v roku 1875. Teológiu študoval v Orléans. Za kňaza bol vysvätený v roku 1824. Je vydavateľom teologicko-historických textov. Zostavil veľdielo Patrologia cursus completus, ktoré pozostáva z 378 zväzkov. Štvorzväzkový index Patrológia Latina (spisy cirkevných autorov od najstarších čias kresťastva až po pápeža Inocenta III. Zbierka spisov o Panne Márii ktorá má 13 zväzkov.