piatok 27. februára 2015

Kresťan

V každom kresťanovi žije zároveň novým životom sám Kristus: Najskôr je dieťaťom, potom dospieva, až kým nedosiahne najlepšie roky zrelého kresťana. Dospieva však podľa toho, ako rastie jeho viera, ako sa posilňuje jeho láska a jasnejšie vedomie vlastnej kresťanskej totožnosti, dospieva podľa miery a hĺbky zodpovednosti za svoj kresťanský život. 

Romano 

Ježiš v olivovej záhrade

Záhrada s tisícročnými olivami. Stále sú potrebné olivy, aby sa olej ohňa, Duch Svätý, rozlial na rany celého sveta. Ježišovo utrpenie, samota najbližší priatelia zaspali. Pane, osloboď nás od tohto spánku, keď Ježišovo utrpenie pokračuje v utrpeniach ľudí. Dovoľme aby nás cez temnoty pohltila táto vôľa. Olivy sú vylisované. V každom strome sa prebúdza víťazný kríž. Záhrada pôvodu: "Ešte dnes budeš so mnou v raji".

utorok 10. februára 2015

Chlieb

Zvykli sme si vidieť v chlebe znamenie ľudského spoločenstva, veď ho požívame spoločne s inými. Naučili sme sa v ňom vidieť symbol veľkosti práce, veď ho dorábame v pote tváre. Naučili sme sa vidieť najhlbší výraz milosrdenstva, veď chlieb rozdávame v časoch hladu. Chuť chleba, ktorý si navzájom dávame, je neporovnateľná.