nedeľa 21. októbra 2012

Páter Pio

Páter Pio rodným menom Francesco Forgione pochádzal zo skromných pomerov. Bol synom roľníkov, narodil sa 25. mája 1887 v Píetrelčíne, blízko Beneventa. Rodičom, ktorí sa volali Gracio Forgione a Giuseppa Nunzio, sa narodil ako štvrtý zo siedmych detí. Už v ranom detstve mal prvé démonické videnia a sú svedectvá, že modlitbu, sprevádzanú fyzickým pokáním, začal praktizovať už vo svojich piatich rokoch. Podobne, ako v tom čase mnohí Taliani, aj jeho otec emigroval do Ameriky, odkiaľ posielal peniaze. Tie mu umožnili začať študovať 2. januára 1903, povzbudený svojim farárom don Salvatórom Pannullom, ktorýprežil dlhé roky v Pietrelčíne, vstúpil do kláštora bratov kapucínov z Morcone, kde si obliekol habit už ako brat Pio. Zomrel 23. septembra 1968 v San Giovani Rotondo.Pozri aj iné články o Pátrovi Piovi:
Francesco Forgione
Padre Pio da Pietrelcina
Páter Pio o modlitbe 

Benedikt XVI vyhlásil nových svätých

Dnes 21. októbra 2012 pápež Benedikt XVI vyhlásil siedmych nových svätých. O pol desiatej predpoludním začal na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, za účasti synodálnych otcov, tisícok veriacich z celého sveta a oficiálnych delegácií zastupujúcich krajiny, odkiaľ noví svätí pochádzali, kanonizačný obrad podľa nového, zrevidovaného obradu. Odo dneška už kanonizačný rituál nie je súčasťou svätej omše, ako tomu bolo doposiaľ. Podľa pápežského ceremonára Mons. Guida Mariniho je tomu tak preto, aby eucharistická slávnosť nebola narušovaná prvkami, ktoré nie sú v úzkom zmysle jej vlastné, a aby sa zachovala vnútorná jednota, podľa požiadaviek koncilovej konštitúcie o liturgii Sacrosanctum concilium. Ďalším z nových prvkov obradu bolo tzv. trojité petitio, teda prosba, ktorou sa prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, kardinál Angelo Amato, obrátil na Svätého Otca so žiadosťou, aby kanonizácia mohla pokračovať. Svätý Otec odpovedal formou trojitej modlitby, v ktorej prosil o Božiu pomoc pri tomto dôležitom akte. Po druhej žiadosti vzýval Ducha Svätého. Podobne, ako to bývalo do roku 1969, boli potom za spevu Te Deum prinesené relikvie nových svätcov. Novinkou je tiež vynechanie čítania životopisov nových svätých, pretože ich biografie pápež spomína v homílii. Po obrade pokračovala slávnostná svätá omša. V homílii Benedikt XVI. predstavil nových svätých: "Ctihodní bratia, drahí bratia a sestry! Cirkev dnes nanovo počúva Ježišove slová, ktoré vyslovil počas cesty do Jeruzalema, kde sa malo naplniť tajomstvo jeho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. Sú to slová, ktoré v sebe obsahujú zmysel Kristovho poslania na zemi, poznačeného jeho obetou a úplným sebadarovaním. V dnešnú tretiu októbrovú nedeľu, počas ktorej slávime Svetový deň misií, ich Cirkev počúva s osobitnou pozornosťou a nanovo si pripomína, že ako celok je vždy v službe človeku a evanjeliu, rovnako ako Ten, kto obetoval seba samého až na smrť. Za svätých boli vyhlásený Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Piamarta, Kateri Tekakwitha, Anna Schäfferová, Marianne Cope, Maria del Carmelo Sallés y Barangueras.

264. pápež

Karol Wojtyla bol 16. októbra 1978 o 17:15 zvolený za 264. pápeža zvolil si meno Ján Pavol II. Hneď na druhý deň pápež navštívi chorých v nemocnici po konzultácii s biskupom Andrejom Deskurom na klinike v Gemelli. 22. októbra 1978 slávnostne otvorenie jeho pontifikátu. 23. októbra 1978 sa pápež Ján Pavol II rozlúčil s kardinálom Štefanom Wyszynským keď pred ním padol na kolená.

Roberto Pistolese


Šestnásty október 1943 je dramatickým dňom v taliansku. Prečo? V tento deň nastalo vyhladzovanie Rímskeho geta. V židovskom gete v Ríme žilo 1259 ľudí. Z toho prežili len šestnásti. Tomuto záťahu velil SS Hauptsturmführer Theodor Dannecker spoločník Adolfa Einchmana.

Počas záťahu niektorí židia ušli a skryli sa v rôznych reholních kláštoroch, zatiaľ čo iní, ako Roberto a jeho rodina boli prichitený. Roberto pripomína tieto chvíle: "V septembri 1943 som mal 5 rokov, bolo to príliš málo, aby som pochopil, čo sa deje v histórii, ale dosť starý na to, aby som na to nezabudol. Dňa 16. októbra sme sa skrývali v dome na Via Arno z Clelia a Alberto Ragionieri, ktorí boli následne udelil titul Spravodlivý medzi národmi ". Avšak vidieť, že spojenci po operácii Avalanche, sa nepodarilo dosiahnuť mesto Rím. Prišli sme na iné riešenie, ktoré v decembri sme i podnikli. "Môj otec mal častý kontakt s Vatikánom z dôvodu jeho práce ako textilného obchodníka priateľ, s ktorým sme bývali bol dobrý katolík. Tak bolo možné aby časť mojej rodiny (matka, sestra, obe babičky a ja), sme zostali v kláštore sestier Betlehema v SABAZIA na námestí.

"Každý večer, než som zaspal, moja matka ma zopakovala mi moje nové meno: Roberto Pistolese. Tak každý večer som sa cítil ako dvojitá osobnosť", opakovala moje nové priezvisko, ktoré bude použité v prípade, že by som sa dostal do kontaktu s inými ľuďmi. Prirodzene tá dvojítá osobnosť bola nielen v priezviskách, ale aj v správaní. V skutočnosti, pretože sme boli oficiálne premiestnený katolíckej Neopolitans, išli sme každú nedeľu do kostola v kláštore (...) Ja si hlavne pamätám na jednu mladú mníšku menom Rita, ktorá bola vždy ku mne láskavá, milá a súcitná. Ona bola jediná osoba, s ktorou som išiel von, jeden prameň ráno som šiel s ňou na nákup rôznych vecí v blízkom okolí ".

"Jednalo sa o nezabudnuteľné zážitky", Piperno uzatvára: "Dni ktoré som strávil v kláštore boli nezabudnuteľné a veľmi mi utkveli v pamäti. Počas tohto obdobia stráveného v kláštore sa mi viedlo veľmi dobre, s úsmevom a príkladne sa starali rehoľné sestry, nemám smutnú spomienku z hľadiska medziľudských vzťahov. Iste ich súcitný postoj k tomuto dieťaťu (...) robil stav ktorý vo svete vtedy panoval. A za to, som stále vďačný ".

Článok bol uverejnený v L´Osservatore Romano napísal ho Giovanni Preziosi.

piatok 19. októbra 2012

Povolanie

Čnosťou z povolania rehoľníka je poslušnosť, bez ktorej nie je možný spoločný život. Boh nás volá do rehole aby sme sa naučili poslušnosti píše svätý Gerard Majella. Čo je rehoľník Učeň svätosti. No nie je vždy jednoduché byť závanom vetra alebo vodou, keď treba niesť bremeno takého zanietenia.

sobota 13. októbra 2012

Benedikt XVI.o Druhom vatikánskom koncile

Benedikt XVI v časopise L Osservatore Romano hovorí bol to skvelý deň, dňa 11. októbra 1962, kedy sa Druhý vatikánsky koncil otvoril. Slávnostnom sprievode do baziliky svätého Petra v Ríme išlo viac ako 2000 otcov Rady. V roku 1931 Pius XI zasvätil tento deň sviatku Božieho materstva Panny Márie, s vedomím, že 1,500 rokov skôr, v roku 431, bol slávnostne uznaní tento titul pre Máriu, aby sa vyjadril Božie nerozlučiteľnú spojenie s človekom v Kristovi. Pápež Ján XXIII vybral tento deň pre začiatok Rady tak, aby sa zveril veľké cirkevné zhromaždenie, ktoré bolo zvolané, na materskej dobrote Márie a zakotviť prácu Rady pevne v tajomstve Ježiša Krista. Bolo to pôsobivé, aby videli v biskupov vstupných sprievode z celého sveta, zo všetkých národov a všetkých rás: obraz Cirkvi Ježiša Krista, ktorý zahŕňa celý svet, v ktorom národy zeme vedia, že sú jednotní v mieri.
Sprievod pápeža a synodálni otcovia do baziliky

utorok 2. októbra 2012

Anton Bernolák

3.10.1762 - narodil sa katolícky kňaz a jazykovedec Anton Bernolák (+15.1.1813). V roku 1787 vydal v latinčine spis Filologicko-kritická rozprava o slovenských písmenách, ktorým bola kodifikovaná bernoláková slovenčina. (250. výročie)