pondelok 29. januára 2018

Vojnový konflikt

Vojna je konflikt medzi štátmi, organizáciami, alebo väčšími skupinami ľudí, pričom je pre tento konflikt charakteristické použitie násilia alebo fyzickej sily medzi bojujúcimi stranami. Príbeh Kaina a Ábela je biblický príbeh, ktorý ukazuje, kam až môže dospieť nenávisť medzi bratmi, čo môže spôsobiť ľudská závisť a kam až môže človeka doviesť pokušenie. Cirkev hovorí k otázke vojny svoje jednoznačné "nie". Kresťania majú podniknúť všetko, aby predišli vojne a tak posilňovali mier.  

1. Začiatok Cirkevného roka?
2. Koho porazil Dávid prakom?
3. Rieka v ktorej prijal krst Ježiš Nazaretský?
4. Radostná zvesť?
5. Učiteľ po hebrejsky? (Jn 20,16)


1.
2.
3.
4.

5.utorok 23. januára 2018

S pokorou ďalej zájdeš.

   Otec Marián Kuffa alebo ako ho všetci ľudovo nazývajú farár píše: "V živote sú len dve cesty - cesta pýchy a cesta pokory. Na konci cesty pýchy ťa čaká nenávisť voči Bohu, ľuďom a sebe samému. A skončíš v pekle. Na konci cesty pokory ťa čaká láska: Láska k Bohu, k ľudom a k sebe samému. Budeš v nebi." 
   Evanjelium Hlásať nie je ťažké, ale evanjelium žiť je ťažké no nie nemožné. Pán Boh stvoril na začiatku anjelov. Prvý z nich a najkrajší sa volal Lucifer. Ten, ktorý nosí svetlo. Mohli by sme to preložiť i ako svetlonos. A tohto anjela, najkrajšieho zo všetkých, Pán Boh zdvihol hore. Bol prvý, zo všetkých. Pozor na to! Lucifer si vybral cestu pýchy. Buď sa z toho vrcholu vyberieš po ceste pýchy, alebo po ceste pokory.


pondelok 1. januára 2018

Sviatok svätej rodiny

   Manželstvo a rodina sú dnes stredobodom pozornosti tak Cirkvi ako aj občianskeho spoločenstva. Podľa jedného prieskumu sú iba tri percentá manželiek vo svojom manželstve spokojné a šťastné. 75% ľudí žijúcich v manželstve je nešťastných preto, že sa partneri dopúšťajú nevery. 97% manželstiev je nespokojných, pretože im vychladla láska a namiesto dôverného vzťahu pociťujú nudu, samotu, znechutenie a mrzutosť. Na otázku pri sociologickom prieskume: "Ktorý deň vo vašom manželstve bol najšťastnejší?", zaznela odpoveď: "Najšťastnejší deň v mojom manželstve bol ten, keď súd vyhlásil moje manželstvo za rozvedené!"
   Problémov je veľa a ich riešenie je naliehavé. Bývanie, nezamestnanosť, nízky plat. Problémy s deťmi: prijatie Božieho daru nového života, krst, plná náboženská výchova v rodinnom a farskom spoločenstve. 
   Rodina ako základná bunka štátneho spoločenstva je narušovaná volenými predstaviteľmi, ktorí svojimi zákonmi podporujú spolužitie "na hromádke", dokonca sa snažia legalizovať spolužitia homosexuálov ako moderný spôsob života. V niektorých triedach je polovica detí z rozvedených manželstiev. Nie je výnimkou, že v jednej takej rodine žije s matkou päť detí a každé má iné priezvisko. Duša dieťaťa je zmätená. Začína rozmýšľať, prečo má iné priezvisko ako mamička. Túži po bezpečí a istote, pýta sa, ale odpovede sú preň nepochopiteľné. 
   Pre nás veriacich je samozrejmé, že nám Cirkev na sviatok svätej rodiny dáva za vzor Máriu, Jozefa a dieťa Ježiša. Na všetkých členoch tejto ideálnej rodiny vidíme, že sú si vedomí, že ich spoločenstvo im nie je dané preto, aby jeden mal a bral dobro z toho druhého. Ich zväzok je na to, aby jeden slúžil druhému a celá rodina aby slúžila Bohu. Veľkosť Panny Márie a svätého Jozefa je v tom, ako sa dali ochotne do diela spásy. K tomu ich priviedla vôľa Božia. Oni tú Božiu vôľu prijali a preto im bol zverený Ježiš, ako by sa opakovali slová faraónovej dcéry pri záchrane Mojžiša a odovzdaní jeho matke: "Vychovávaj to dieťa pre mňa!"
   Kresťanským rodičom sa pripomína pri krste: "Vychovávaj to dieťa pre dielo vykúpenia a spásy."     


obraz: Juan Simón Gutiérrez - The Holy Family