piatok 18. októbra 2013

Druhé čítanie na 29. nedeľu v období cez rok 2013.

Milovaný, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.
Sv. Pavol v liste Timotejovi píše o vytrvalosti a pokore. Tieto slovo znejú ako svetlo v tme, keď sa objavia ťažkosti. Keď trvajú príliš dlho a mi vieme že niekde je dobrotivý Pán a my vieme, že máme vytrvať. Veď on sám najlepšie vie prečo dáva skúšky človeku. 
Apoštol Pavol predpovedá vzostup nebezpečných nepriateľov k evanjeliu. (1-9) navrhuje jeho vlastný príklad Timotejovi.(10-13), a vyzýva ho, aby pokračoval v učení a učil sa Písmo Sväté. (14-17)

Sv. apoštol Pavol nás i upozorňuje nato, že by sme mali poznať Písmo Sväté, pretože sa v ňom nachádzajú Božie zjavenia. Od detského veku sa učte z Písma. Nesmie ležať u nás zanedbané, aby sa nestalo, že sa doň pozriem zriedka alebo nikdy. Biblia je istý návod k večnému životu. Proroci a apoštoli  nehovorili od seba, ale dodávali to, čo sa im dostalo od Boha.  To je vhodné pre všetky účely kresťanského života. Je to užitočné pre všetkých, pre všetkých je potrebné učiť sa. Existuje niečo, čo v Písme, vhodné pre každý prípad. 

piatok 11. októbra 2013

Vymývanie mozgov

U nás na školách i zo strany médii si myslím, že prichádza k vymývaniu mozgov. Mnohý hovoria Viera áno, nožno aj Ježiš áno, ale Cirkev nie. Slušnosť Bez Boha nexistuje. Ked sa mame radi musíme sa navzájom aj upozorniť keď vydíme, že náš priteľ, obec, mesto, štát speje do záhuby.

streda 2. októbra 2013

Evanjelium na 27. nedeľu cez rok CApoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“
Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť k stolu‘?
Vari mu nepovie skôr: ‚Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom‘? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?
Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“

Pán od nás očakáva že urobíme niečo naviac. Keď urobíme iba to čo sa od nás očakáva vtedy sme neužitočný sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.! Čo to chce vlastne od nás Boh? Boh od nás očakáva niečo viac a tým viac je láska. Láska je viac ako prikázanie. K viere na ktorú sa pýtajú apoštoli nie je dôležité to kto akú má veľkú vieru, ale kam smeruje naša viera.