nedeľa 2. októbra 2022

Svätí anjeli strážcovia

 

Naši Anjeli strážni nás aktívne bránia v duchovnom boji proti diablovi a jeho anjelom. Nemáme sa spoliehať len na pomoc Anjela strážneho, ale máme aj sami aktívne proti zlu a silám temna bojovať, pričom si máme odieť Božiu výzbroj (Ef 6,12)  Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho mociOblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diablaLebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférachPreto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Ak je duša natoľko čistá, že môže vstúpiť do raja, Anjel strážny sa raduje spolu s dušou. Duša sa pripojí k anjelovi v oslave Jedného a Trojjediného Boha v raji, ktorá bude trvať celú večnosť. Ak je duša poslaná do očistca, Anjel strážny dušu často navštevuje, potešuje a prináša modlitby, ktoré boli za dušu obetované a uisťuje dušu, že raz bude oslobodená. Anjel strážny oroduje za zverenú dušu pred Božím trónom a hľadá pomoc medzi ľuďmi na zemi, ktoré nabáda, aby sa modlili za duše v očistci. Modlime sa preto za mŕtvych, ktorých sme milovali, nech môžu za nich Anjeli strážni orodovať u Boha, aby sa ich pobyt v očistci skrátil. Úloha strážneho anjela sa teda nekončí smrťou človeka. Anjel strážny sprevádza dušu až dovtedy, kým očistená duša nedosiahne spojenie s Bohom. Anjel strážny sa veľmi zaujíma o všetko čo robíme a čo ovplyvňuje náš život, predovšetkým o tie aktivity, ktoré determinujú aký bude náš večný osud. Anjel strážny je s nami v najužšom kontakte počas modlitby, inšpiruje nás k tomu, aby sme si plnili svoje povinnosti a vyvarovali sa smrteľného hriechu. Primárnym poslaním nášho Anjela strážneho je pomôcť nám na našej ceste o Nebeskej vlasti. Každá osoba na svete má svojho Anjela strážneho (sv. Hieronymus) Anjela strážneho získavame pri svojom počatí (sv. Anselm) Anjeli strážni majú svoje mená, tie im však dal Boh. Každý sa so svojím Anjelom strážnym stretne v deň svojej smrti, vtedy sa dozvie aj jeho meno Keď zomrieme, nestaneme sa Anjelmi a ani Anjelmi strážnymi Strážni anjeli sú tu preto, aby nás chránili a aby nám pomáhali

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

1.Prvý človek

2.Piate Božie prikázanie

3.Syn Panny Márie

4.Komu je zasvätená Nitrianska Katedrála

5.Srdce je symbolom ...

6.Tretí zo siedmych hlavných hriechov

7.Neveriaci apoštol

8.Židovský kňaz

9.Manželka Izáka bola Rebeka?

10.Spevy medzi čítaniami počas svätej omše

11.Mesto v ktorom žil Ježiš

12.Rastlina ktorá bola namáčaná do krvi baránka a následne ňou boli potierané veraje dverí.