piatok 28. októbra 2011

Stretnutie v Assisi

Dňa 27. 10. 2011 prebehlo v Talianskom mestečku Assisi stretnutie pod názvom Pútnici pravdy, pútnici pokoja. Stretnutie sa konalo 25 rokov od prvého stretnutia v Assisi, podnet na prvé stretnutie dal Jana Pavla II. Týmto stretnutím sa zapísal do histórie. Na prvé stretnutie  boli pozvaný zástupcov všetkých vierovyznaní. Pápež týmto stretnutím chcel poslať posolstvo mieru do celého sveta.

pondelok 10. októbra 2011

Božia výchova

"...Boh s vami zaobchádza ako so synmi. A ktorého syna otec nevychováva prísne?" (Hb 12,7). 
Práce na diaľniciach sú pre účastníkov premávky nepríjemné. Tvoria sa zápchy, autá môžu ísť len krokom. Každému vodičovi odľahne, keď práce skončia, keď zrušia obmedzenie rýchlosti. Aj na životnej ceste veriaceho sú mnohé "práce". Sú to skúšky a problémy. Po čase však príde osvieženie. O tejto Božej činnosti čítame: "On udiera, ale Jeho ruky aj liečia". 
Hoci nás Kristova obeť od okamihu obrátenia pripravila pre neho, predsa sme počas svojho pozemského života v "Božej škole". Úsilie nášho nebeského Otca smeruje k tomu, aby sme sa stále viac podobali Pánu Ježišovi. Tak môžeme porovnať jeho vedenie so stavebnými prácami na diaľnici. Treba vyplniť výtlky, vyhladiť drsný povrch a niekedy je nutná obchádzka. Jedno je však isté: Boh nerobí opravy keď nie sú potrebné, ani v nevhodnom čase. Raz skončia aj posledné práce a my prídeme do cieľa - k Nemu. Tam zvoláme: "Nech ťa chvália, Hospodine, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji zbožní" (Ž 145, 10). Úsilie nášho nebeského Otca smeruje k tomu, aby sme sa stále viac podobali Pánu Ježišovi. 

nedeľa 2. októbra 2011

Rozžialený odišiel

Stretol som v živote mnoho krásnych mladých ľudí a myslím, že niet nič ochromujúcejšie, ako nadšený mladý človek, dokorán otvorený pravde. Tým trápnejšie a smutnejšie je potom vidieť takých, čo majú všetky schopnosti a všetky šance objavovať a tvoriť nový život v jeho najpravdivejších dimenziách - a cúvajú pred ním, pretože nie sú ochotní niečoho sa zrieknuť. Nuž, Kristus nám predstavuje najvyšší typ vo vývoji ľudskej spoločnosti. Môžeme sa rozhodnúť: prijať ho - alebo odmietnuť.