nedeľa 17. augusta 2014

200 rokov od narodenia biskupa Štefana Lipovnickeho.

Dňa 13. augusta 2014 sa uskutočnila spomienková slávnosť - nedožitých 200 rokov od narodenia zlatomoraveckého rodáka Štefana Lipovnického biskupa vo Veľkom Varadíne dnešná Oradea. Slávnosť vyvrcholila o 17:00 hod. vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Zlatých Moravciach. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Spolu s ním celebrovalo vyše 20 kňazov i generálny vikár z Oradei Dr. József Fodor. Štefan Lipovnicky.