piatok 9. februára 2024

Svätý Patrik

 

Sv. Patrik sa narodil okolo roku 385 v rímskej provincii Británia (dnešné Anglicko). Keď mal 16 rokov, odvliekli ho írski piráti a predali v Írsku za otroka. Tu bol pastierom oviec a vnútorne sa obnovil. Po šiestich rokoch sa mu podarilo ujsť z otroctva a vrátiť sa do svojej vlasti. Pod vedením sv. Germána študoval v Auxere (dnešné Francúzko). Roku 432 ako biskup a misionár odchádza do krajiny, kde bol otrokom, aby tam hlásal Kristovo evanjelium. Napriek mnohým ťažkostiam obrátil celé Írsko ku kresťanstvu a roku 444 založil biskupské sídlo v Armaghu pri Belfaste. Zomrel roku 461. Jeho sviatok sa spomína v deň 17. marca vo viacerých rukopisoch Hieronymovho martyrológia ako aj v Bédovom martyrológiu (začiatok 8. stor.). Do Rímskeho kalendára bol zapísaný roku 1631. Je patrónom Írska a Islandu.Svätý Ján z Boha

 

Sv. Ján z Boha sa narodil roku 1495 v Portugalsku. Mal veľmi dobrodružný život a plný nebezpečenstiev, najmä vo vojenskej službe. V januári 1539 po vypočutí kázne bl. Jána Avilského zažil vnútornú premenu. Zasvätil svoj život chudobným a chorým. V Granade v Španielsku založil nemocnicu a zhromaždil okolo seba spoločníkov, ktorí potom po jeho smrti založili rehoľu Milosrdných bratov svätého Jána z Boha. Zomrel 8. marca 1550 v Granade. Mal 55 rokov. Roku 1571 pápež Pius V. schválil kongregáciu Milosrdných bratov ako združenie podliehajúce biskupom a pápež Sixtus V. roku 1586 ako riadnu rehoľnú spoločnosť skladajúcu sa z rehoľných bratov. Ján z Boha (toto meno mu dal granadský arcibiskup) zomrel kľačiačky s krížom pritisnutým k prsiam so slovami: „Ježiš, Ježiš, do tvojich rúk porúčam svoju dušu." Za svätého bol vyhlásený roku 1714. Milosrdní bratia do roku 1955 mali kláštory a nemocnice aj na Slovensku: v Bratislave, v Skalici a v Spišskom Podhradí.


Svätý Polykarp

 

Sv. Polykarp, žiak apoštolov a biskup v Smyrne, priateľ sv. Ignáca Antiochijského, sa vybral do Ríma, aby s pápežom Anicetom prerokoval otázku slávenia Veľkej noci. Okolo roku 155 ho uväznili a nútili ho, aby sa zriekol kresťanskej viery. Polykarp pevne a pokojne odpovedal vyšetrujúcemu prokonzulovi: „,86 rokov slúžim Kristovi a nikdy mi neublížil. Ako by som mohol zlorečiť svojmu Kráľovi, ktorý ma spasil?!" Staručkého biskupa odsúdili na smrť upálením na mestskom štadióne v Smyrne. O jeho mučeníctve máme hodnovernú správu v Liste Smyrnianskej cirkvi (XXI), ktorý kladie jeho mučeníctvo na 23. február. V sýrskom breviári zo IV. storočia je deň spomienky tiež 23. februára.