streda 23. augusta 2023

Svätý Pius X.

 

Svätý Pius X. (1835-1914) rodným menom Jozef Sarto, pochádzal z početnej rodiny. Narodil sa ako druhý z desiatich detí 2. 6. 1935 v Riese v benátskom kraji. Prešiel všetkými kňazskými stupňami: bol kaplánom, farárom, kanonikom, biskupom v Mantove, patriarchom v Benátkach a potom pápežom od 4.augusta 1903 do 21. augusta 1914. Jeho heslo bolo: Obnoviť všetko v Kristovi. Aj ako pápežbol duchovným pastierom v pravom zmysle slova. Sám žil v evanjeliovej jednoduchosti. Chránil vieru pred vtedajšími bludnými učeniami (modernizmus), podporoval biblickú vedu, pripravil nový cirkevný zákonník a najmä veľké zásluhy si získal v úsilí o obnovu liturgie. Otvoril pramene liturgie a najmä Eucharistie ako najhlbšie prostriedky na duchovnú silu (dekrét o včasnom sv. prijímaní a dekrét o častom svätom prijímaní). Pius XII. ho roku 1951 vyhlásil za blahoslaveného a roku 1954 za svätého. Jeho neporušené telo odpočíva v bazilike sv. Petra.Apoštol Bartolomej

 

Svätý Bartolomej sa narodil v Káne Galilejskej. Apoštol Filip ho priviedol k Pánu Ježišovi. Podľa tradície po Pánovom nanebovstúpení sv. Bartolomej hlásal evanjelium v Indii, Arménsku, v Mezopotámii. V Arménsku mal podstúpiť mučenícku smrť. Jeho pozostatky objavili v 6. storočí na Liparských ostrovoch, v 9. storočí boli v Benevente. Cisár Otto III. ich preniesol do kostola, ktorý dal postaviť na úctu apoštola na Tiberskom ostrove v Ríme.Štvrtok sedemnásteho týždňa v období cez rok A

Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy rýb | Mt 13, 47. Priatelia, ak nie sme rybármi, toto prirovnanie nám asi veľa nehovorí. „Spúšťanie sietí“ sa používalo už dávno pred príchodom Ježiša. A každý, kto takto loví ryby, ti povie, že sa nedá zabezpečiť, aby sa do siete nedostali aj zlé ryby. Sieť berie všetko - dobré aj zlé. A to je aj poslanie Cirkvi, nie triediť! Nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorá zachytáva všetky druhy rýb a je na Bohu, aby ich roztriedil. Triedenie nebudeme robiť my l'udia, to budú robiť anjeli... V tej Božej sieti tohto sveta sme ryby... Hospodár je Boh, tí čo budú triediť sú anjeli... Kým sú ryby v sieti, nie je ešte jasné, ktoré zostanú a ktoré budú vyhodené, preto nemôžeme l'udí unáhlene hodnotiť' a automaticky onálepkovať podľa vlastných dojmov. Len pre istotu moji bratia a sestry len pripomínam, že ani vy ani ja kňaz nie sme rybári... My sme ryby, nie rybári! Kým nie sme vytiahnutí.. vylovení z tohto sveta, každý človek má šancu na zmenu... Zoberme si Šavla a jeho zmenu na Pavla... Kým žijeme tu na zemi príležitosť sa zmeniť má každý rovnakú. Náš príbeh sa ešte nekončil a nad nikým ani Boh nezlomil palicu... A ani tvoja možnosť zmeny k lepšiemu, alebo k horšiemu sa ešte neskončila... Boh ešte neskončil, ešte stále máme šancu rozvíjať sa, uzdraviť sa a zmeniť sa. Ak si zvedavý, ako taká „dobrá ryba" bezchybná ryba vyzerá.., prosím prestaň hľadať tých bezchybných.., už nepátraj, pretože kým žije na zemi, takú užitočnú, bezchybnú a dobrú rybu nenájdeš.., Bezchybná ryba v tomto Božom rybníku tu zemi nejestvuje... Zoberme si svätých... Každý z nich mal iné povolanie a odlišnú osobnosť a s každým z nich mal Boh iný plán iný program.... A každý z nich mal aj svoje tienisté stránky. Jakuba s Jánom Ježiš nazval ,,Synovia hromu" (Mk 3, 17). Pavol s Barnabášom sa tak pohádali, že sa museli Boha rozdeliť (Sk 15, 35-40). A aj napriek svojim nedostatkom urobili pre veľké a dôležité veci. Nikto nie je dokonalý. Čím skôr sa zbavíme zranení z minulosti alebo posudzovania našich bratov a sestier, tým skôr si uvedomíme, že Ježiš naozaj miluje každého, aj ,,rybu", ktorá nás vedie nesprávnou cestou. Nesústreďme sa stále iba na rozdiely medzi sebou, na to čo nás rozdeľuje... Rozvíjajme radšej čnosti a talenty, ktoré nám dal Boh, a používajme ich na budovanie jeho kráľovstva. Potom bude pre nás oveľa ľahšie vážiť si aj všetky ostatné ryby v našej sieti. Pamätaj na to, že jedným z poznávacích znakov Ježišových učeníkov je, že sa milujú navzájom tak, ako ich miluje aj Ježiš.