pondelok 18. mája 2015

Mons. Dominik Tóth

Dominik Tóth sa narodil 3. augusta 1925 v Kostolnom Seku. Kostolný Sek je dnes súčasť Šurian. V Kostolnom Seku navštevoval i Základnú školu, neskôr pokračoval v štúdiách na Novozámockom a Šurianskom gymnáziu. Po ukončení gymnázia a úspešnej maturitnej skúške v roku 1944 sa prihlásil do seminára. Teologické štúdiá absolvoval v Ostrihome 1944 - 1945, a v Bratislave. Za kňaza bol Dominik Tóth vysvätení vo veku 23 rokov 12. júna 1949. Kňazské svätenie prijal z rúk biskupa Michala Buzalku. Ihneď po vysviacke nastúpil na svoje prvé kaplánske miesto a to do Komárna, kde pôsobil až do roku 1952. Od roku 1952 sa stáva hlavným ceremoniárom biskupského úradu v Trnave, kde pôsobil až do roku 1964. Od roku 1964 až do roku 1968 pôsobil ako správca farností v Plaveckom Petri. Nástupom normalizácie v rokoch 1968 až 1970 pôsobil v Leviciach. Od roku 1970 do roku 1973 pôsobil, ako správca farnosti v Dunajskej Lužnej.
V roku 1973 mu štátna moc odobrala súhlas na vykonávanie kňazského povolania. Mimo pastorácie bol až do roku 1977. Od roku 1977 pôsobil ako kaplán vo Vrábloch. V rokoch 1981 - 1989 pôsobil ako správca farnosti. 15. decembra 1989 arcibiskup Ján Sokol ho vymenoval za generálneho vikára. 17. marca 1990 pápež Ján Pavol II. ho vymenoval za pomocného biskupa vtedy Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy i stal sa titulárnym biskupom ubabským. Mons. Dominik Tóth si za svoje biskupské heslo zvolil: "Per Mariam ad Jesum" - "Cez Máriu k Ježišovi". Ako pomocný Bratislavsko-trnavský biskup bol i členom teologickej komisie - predsedom sociálnej subkomisie, predsedom Rady pre duchovnú službu vo väzniciach a Rady pre pastoráciu v zdravotníctve a Slovenskú katolícku charitu. Po štrnásťročnom pôsobení pomocného biskupa odišiel na odpočinok. Zomrel 16. mája 2015 vo veku 89 rokov, po krátkodobom akútnom zhoršení zdravotného stavu vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Foto: Foto
Moni  

piatok 8. mája 2015

Mons. František Procházka

Narodil sa 3. februára 1935 v Nových Zámkoch. Kňazom sa stal 1. júla 1962 a ihneď nastúpil na prvé kaplánske miesto do Zlatých Moraviec. Pôsobil tu celé dva roky. ďalších šesť rokov bol v Blumentáli. Od roku 1970 pôsobil ako kaplán v Dunajskej Strede. V roku 1972 sa na rok stal správcom farnosti vo Vysokej pri Morave, štyri roky v Beši a deväť rokov v Šahách. A potom v roku 1986 prichádza na svoje posledné pôsobisko do Levíc. Po 13 rokoch bol menovaný za farára. Pričinil sa o čiastočné zrekonštruovanie bývalého kláštora františkánov a s veľkou obetavosťou spolu s nadšenými farníkmi postavil kostol Ducha Svätého na sídlisku Rybníky. V roku 2004 bol svätým Otcom odmenený titulom Monsignore.

Ján Zabák

Ján Zabák sa narodil 28. novembra 1933 vo Veľkom Záluží, za kňaza bol vysvätený 24. júna 1956. Od roku 1956 pôsobil ako kaplán v Štúrove, v roku 1957 Šali, 1958 v Starom Tekove, v roku 1959 Topoľčanoch. Tam bol dva roky. Následne prichádza v roku 1961 do Zlatých Moraviec a tu pôsobí popri ThDr. Borisovi Travencovi ako druhý kaplán. Po roku ho už nachádzame v Bratislave, v kostole Najsvätejšej Trojice. Tu pôsobil sedem rokov. Od roku 1969 bol administrátorom farnosti Bratislava - Rača, od roku 1973 Bratislava - Nové mesto (Blumentál), kde sa stal dekanom. V roku 1990 prešiel do Čataja. Od 1. júla 2000 bol na odpočinku v Bratislave, kde vypomáhal v Kostole Najsvätejšej Trojice. Zomrel 16. apríla 2009. Pochovaný je vo Veľkom Záluží.

piatok 1. mája 2015

Mons. ThDr. Boris Travenec

Narodil sa 31. marca 1921 v Nitre. Do bratislavského seminára sa dostal po maturite v roku 1940. Sám hovoril, že to boli ťažké časy kvôli vojne, a to hlavne posledný rok. Kňazom sa stal v kaplnke seminára na svoje dvadsiate-štvrté narodeniny t.j. 31. marca 1945. Svätil ho J.E. otec biskup Michal Buzalka, ktorý ho aj do seminára prijímal. Primície mal v Bratislave druhého apríla 1945, keď červená armáda dobíjala Bratislavu. Väčšina ľudí zo slávnostnej omše zutekala ostalo iba 25 ľudí. Kostol Blumentál, čiže farnosť Bratislava - Nové mesto sa stal aj jeho prvým kaplánskym miestom. V roku 1946 išiel do Borsého sv. Mikuláša. V 1951 až 1953 bol väznený. V rokoch 1953 až 1955 pracoval ako robotník v Botanickej záhrade v Bratislave, kde ochorel na tuberkulózu. Po vyliečení sa stal v rokoch 1955 - 1956 hercom v Bábkovej scéne Divadla Petra Jilemnického v Žiline. V júli 1960 prišiel do Zlatých Moraviec ako kaplán a zároveň tu bol správca kostola bratov Tešiteľov. V roku 1962 sa stal administrátorom farnosti Banská Štiavnica. Od decembra 1970 pôsobí ako správca farnosti v Myjave. Tu pôsobil celých 25 rokov. Od 1.7. 1996 sa dostáva na dôchodok no i naďalej vypomáhal v bratislavskej Dúbravke. Od. apríla 2009 býval v Charitanom Dome v Beckove, kde 18. 7. 2010 zomrel v nedožitých 90 rokoch života.