štvrtok 30. apríla 2015

Otto Školuda

Narodil sa 2. septembra 1926 v Špačinciach, avšak detstvo prežil v Cíferi. Kňazom sa stal 18. októbra 1951. Kaplánom bol najskôr júna 1952 v Krakovanoch a potom 6 rokov v Bratislave - Novom meste (Blumentáli). Ďalší rok bol v Holíči a od júla 1959 už kaplánuje v našich Zlatých Moravciach. Bol tu dva roky. Zo Zlatých Moraviec odišiel do Trnavy kde pôsobil ako kaplán. Až po roku sa stal správcom farnosti v Horných Orešanoch. Od roku 1964 bol desať rokov v Ludaniciach a ďalších deväť rokov vo Veľkých Levároch. V roku 1983 už nastúpil na posledné miesto do Trstína ako farár. Tam sa v roku 1991 zaslúžil o postavenie katolíckeho domu s názvom Ambroziánum, na počesť tamojšieho veľkého rodáka, Mons. ThDr. Ambróza Lazíka. Po 14 rokoch vedenia tejto farnosti dňa 15. augusta 1997 odchádza na večnosť a dal sa pochovať na cintorín v Cíferi. 

piatok 17. apríla 2015

Mons. Viliam Fegyveres

Narodil sa 1. novembra 1883 v Komárne na sviatok Všetkých Svätých. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1907. Od tohto roku kaplánoval na viacerých miestach Banskobystrickej diecézy. Vrútky, Handlová, Veľké Pole, Nitrianske Pravno. V roku 1915 sa stáva tzv. feldkuraátom, čiže vojenským duchovným. V tejto službe pôsobil 4 roky. V roku 1919 sa stáva správcom farnosti a po roku aj farárom vo Veľkom Poli. V roku 1921 administroval v Šimovanoch a po roku tam bol menovaný za farára. Od roku 1925 bol farárom v Handlovej, kde sa po štaroch rokoch stáva dekanom. Od roku 1940 pôsobil na svojom poslednom mieste a to v Kremnici, kde bol za všetky snahy a dobrá v roku 1942 odmenený titulom pápežský komorník, čiže Monsignor. Tam pôsobil celkom 17 rokov. 
Bol vyššej mohutnej postavy. Nebol namyslený, vždy dobrosrdečný, veselý.
Mons. Viliam Fegyveres prišiel do Handlovej - vtedy z jednej najväčších farností Banskobystrickej diecézy. V Handlovej zriadil na hornom konci kultúrny dom. Zaujímal sa o prírodné a technické aktuality a rád čítaval časopisy tohto zamerania. Mal obľubu v stavbe cirkevných budov. V Handlovej vystaval budovu pre 6-triednu školu s bytmi pre učiteľov. Do Handlovej usadil rehoľníkov palotínov, ktorí prevzali duchovnú správu na hornom konci a vystavali kostol. Mal veľké porozumenie pre chorých, trpiacich a chudobných. Nejednému biednemu pomohol a zachránil ho od zúfalstva. Za vojny vyslobodil kňazov, ktorým hrozilo zastrelenie. Svoje kňazské príjmy rozdal na dobré ciele, alebo rozpožičal núdznym. Mnohí to však zneužili a rozpožičané nevrátili. Bol dokonca starostom v Handlovej, v ktorej funkcii požíval dôveru aj iných národností, aj politických strán. V staršom veku veľa trpel ako diabetik. S pribúdajúcim vekom sa rozhodol ísť na zaslúžený odpočinok do Zlatých Moraviec, ku svojej rodine. Tu už po niekoľkých mesiacoch 12. februára 1958 v nedožitých 75 rokoch života aj zomiera. Dňa 15. februára v roku 1958 na miestnom cintoríne ho pochoval biskup Mons. Ambróz Lazík.  

Zostavil: Mgr. Lukáš Ložek, coop Zlaté Moravce