pondelok 7. februára 2022

Vidieť, poznať, konať, čo je v živote dôležité


 Istý chlapec rád hrával futbal. Raz v zápale hry zabudol, čo sľúbil doma - dodržať hodinu príchodu. Keď prestali hrať, zbadal, že je už tma. Oneskoril sa o celú hodinu. "Kde si bol tak dlho?" Spýtala sa mama. "V škole," pomohol si klamstvom. Pritom ešte dodal: "S pánom učiteľom a niekoľkými spolužiakmi sme robili nástenku." Mama nič nepovedala uverila svojmu synovi. Chlapec však nebol spokojný. V srdci cítil nepokoj. Neodvážil sa pozrieť mamke do očí. Akýsi hlas v hĺbke duše mu hovoril:"To si neurobil dobre. Povedz mame pravdu!" Po prvom klamstve viackrát použil výhovorku, aby zakryl lož. V srdci vždy počul hlas:"Zle robíš. Povedz už konečne pravdu." No chlapec sa nepriznal. Správal sa čoraz horšie. Po čase zistil, že hlas svedomia sa v ňom ozýva čoraz menej. "Ak múdry človek počúva svoje svedomie, môže počuť hlas Boha, ktorý k nemu hovorí." Kto je múdry človek? Ten kto sa riadi Božím zákonom, Božími prikázaniami. Ten, kto sa nespolieha iba sám na seba a na svoje schopnosti, ale nechá sa viesť Bohom v akejkoľvek situácii.štvrtok 3. februára 2022

Čo sa udialo pred 1250 rokmi

 V roku 772 zomrel pápež Štefan III. Štefan III sa narodil na ostrove Sicília v roku 720. V úrade pápeža bol od 7. augusta 768 až do svojej smrti čiže do 24. januára 772. Bol 94. pápežom rímskokatolíckej cirkvi. Hneď po svojom zvolení pozval franských biskupov na synodu, ktorá mala byť konaná v nasledujúcom roku. Na synode sa riešil hlavne problém ikonoklazmu (obrazoborectva). Zo záverov rokovaní synodálnych otcov vyplynulo odsúdenie obrazoboreckých hnutí a plná podpora ikonodulstva (uctievanie obrazov - opak ikonoklazmu). Zásadný postojov vzťahu k obsahu a formám uctievania obrazov priniesol Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o posvätnej liturgiu Sacrosanctum concilium.