nedeľa 24. marca 2019

Svätý Nikodém

Biblická postava známeho farizeja a učiteľa zákona, ktorý hľadal cestu k Ježišovi "On prišiel v Noci k Ježišovi a povedal mu: "Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh." (Jn 3, 2
Najprv bol tajným Ježišovým učeníkom, pod rúškom noci, napokon už odhodlane a nebojácne "Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol sto libier zmesi myrhy s aloou." (Jn 19, 39

1. Božská čnosť symbol kotva?
2. Zakladateľ rehole Jezuitov?
3. Kto vysluhuje sviatosť zmierenia? (množ. č.)
4. Plody zo stromu olivovníka?
5. Títo nie sú opití, ako si myslíte. Veď je len ..... hodín ráno. (Sk 2, 15)
6. Krajina kam ušla svätá rodina pred Herodesom?
7. Ježišova Matka?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Keby každý chcel hrať prvé husle, nebolo by vôbec možné vytvoriť orchester. Robert Schumannsobota 16. marca 2019

Túžby človeka

Boh tiež hovorí cez naše najhlbšie túžby. Je však dôležité učiť sa svoje túžby rozlišovať, pretože mnohé z nich sú vychýlené, narušené našou hriešnosťou. Zvlášť to platí o povrchných túžbach, ktoré sa ozývajú s veľkou naliehavosťou a vedú nás k tomu, aby sme si nejaké dobro "odtrhli pre seba" alebo sa uspokojili s niečim príliš malým. Ako ktosi napísal: Je smutné, keď má človek v srdci túžbu po mori, a zastaví sa pri kaluži za domom...
Napriek tomu je dôležité svojmu srdcu načúvať. Mnohé túžby do neho vložil sám Boh a ozýva sa v nich jeho volanie. Pokiaľ človek pocíti túžbu po láske, neznamená to, že si má vziať prvú peknú ženu, ktorú stretne. Ale Pán Boh ho môže pomaly pozývať k tomu, aby hľadal blízkeho človeka a časom sa oženil a cez lásku ženy sa stále viac otváral Božej láske. Iného zasa môže Pán pozývať k tomu, aby vsadil všetko na Božiu lásku a druhých miloval len v Bohu samom. Objavenie vlastnej túžby po láske je už samo osebe Božím volaním. Odpoveď na toto volanie ho uchráni pred tým, aby  nestrávil celý svoj život pri veciach, ktoré k láske vôbec nevedú.