piatok 8. septembra 2023

Svätý Ján Zlatoústy

 

Svätý Ján Zlatoústy (Chryzostomus), vynikajúci kazateľ a neohrozený pastier Božieho ľudu, sa narodil okolo roku 349 v Antiochii. Dostal vynikajúcu kresťanskú výchovu a začal viesť asketický život. Aj ako carihradský patriarcha, ktorým sa stal 397, žil jednoducho a skromne a usiloval sa naprávať mravný život kléru i cisárskeho dvora, za čo musel ísť dvakrát do vyhnanstva. Vysilený útrapami zomrel v Ponte neďaleko Komany 14. septembra 407 so slovami: ,,Nech je zvelebený Boh za všetko." Po sv. Jánovi Zlatoústom sa zachovala bohatá literárna pozostalosť, spočívajúca najmä v niekoľkých stovkách homílií na texty Svätého písma. Veľkú cenu má aj 236 zachovaných listov z vyhnanstva. Jeho sviatok sa začal sláviť v Carihrade už roku 438, v Ríme od 13. storočia.Povýšenie Svätého Kríža

 

Tento sviatok má pôvod v Jeruzaleme. Tam bola 13. septembra 335 slávnostne posvätená Konštantínova bazilika, postavená nad svätým hrobom. 13. september bol aj výročný deň nájdenia Kríža. 14. septembra, na druhý deň po vysviacke kostola, prvýkrát ukázali zhromaždenému ľudu v bazilike drevo kríža a predložili ho verejnej úcte. V Ríme bol sviatok zavedený pravdepodobne za pápeža Gregora Veľkého (590-604). Okolo roku 690 je už známy všade.

Róbert Bellarmin

 

Svätý Róbert sa narodil roku 1542 v meste Mentepulciano v Toskánsku. V Ríme vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a keď ho vysvätili za kňaza, viedol slávne dišputy na obranu katolíckej viery a na Rímskom kolégiu prednášal teológiu. Napísal ,,Malý katechizmus", ktorý bol preložený do 56 jazykov. Roku 1599 sa stal kardinálom a roku 1602 arcibiskupom v Capue. Na rímskych kongregáciách pomáhal riešiť veľa otázok, ktoré prinášala doba. Veľkú starostlivosť venoval duchovnému životu. Z jeho viacerých kníh sú najznámejšie: Degemitu columbæ a De arte bene moriendi. Zomrel 17. 9. 1621. Za blahoslaveného ho vyhlásil roku 1923 pápež Pius XI. a za svätého ten istý pápež roku 1930. O rok neskôr bol vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Jeho pozostatky sú teraz v chráme sv. Ignáca v Ríme.