streda 27. decembra 2017

Prečo je dôležité byť na svätej omši.

Byť na omši znamená prijímať plnosť milosti, pravý život Najsvätejšej Trojice. Nijaká nebeská, ani pozemská moc nám nemôže dať viac ako omša, pretože na nej do nás vstupuje Boh. Byť na omši znamená obnoviť zmluvu s Bohom ako pri svadobnom obrade, pretože omša je Baránkova svadobná hostina. Skladáme prísahu, zaväzujeme sa, stávame sa novými ľuďmi podobne ako v manželstve. Navždy sa meníme. To by sme nikdy nemali podceniť. Na omši nám Boh dáva svoj život. Nejde tu o metaforu, ani o symbol, ani o náznak. Každý z nás má slobodnú vôľu a môže si vybrať život, alebo smrť, požehnanie, alebo zatratenie. 

V nebi budete s tými, s ktorými ste teraz na zemi

Zjavenie je akýmsi rodinným stretnutím so všetkými Božími deťmi; a platí to aj o nebi na zemi, o svätej omši. Vráťme sa k pôsobivému úryvku z Listu Hebrejom: "No vy ste sa priblížili k vrchu Sion ... k nebeskému Jeruzalemu ... a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi" (Hebr 12, 22-23). Na omši sa nebo dotýka zeme a zahŕňa rodinu samého Boha. Ján v Knihe zjavenia tento obraz len zosilňuje. Naše spoločenstvo s Kristom opisuje veľmi osobným termínom ako "Baránkovu svadobnú hostinu" (Zjv 19,9).

streda 20. decembra 2017

Narodenie Pána - Vianoce

V tento sviatočný deň si pripomíname narodenie Pána Ježiša Krista, Božieho syna z Panny Márie. Evanjelista Lukáš udáva, že Pán Ježiš sa narodil za čias panovania vladára Herodesa v Palestíne, Kvirínia v Sýrii a cisára Oktaviána Augusta v Ríme. V tomto čase nariadil spomínaní cisár Augustus súpis celej rímskej ríše. Narodenie Pána Ježiša Krista, Vykupiteľa, Mesiáša znamená spásu pre všetkých ľudí dobrej vôle. V raji Pán Boh prisľúbil, že pošle na svet Vykupiteľa, ktorý znova otvorí brány neba pre ľudí. Na mieste kde sa narodil Ježíš Kristus, Mesiáš vystavala sv. Helena, matka cisára Konštantína, chrám Panny Márie. Okolo roku 550 ho opravil cisár Justinián tento chrám stojí dodnes.      


nedeľa 10. decembra 2017

Spomienky JUDr. Jána Balku

Je veľká vec pre národ, keď má svoj samostatný štát. To snáď ani tak doma necíti, ako v cudzine, a najviac som si uvedomil tu v Ríme, vo Vatikáne. Na myseľ mi prichádzali slová biskupa Mariána Blahu, akou okľukou a len pomocou kniežaťa Zamoyského sa dostal on aj s Dr. Aloisom Kolískom k sv. Otcovi. Ako sa on od nich dozvedel o útlaku slovenského národa a o uväznení slovenského kňaza Andreja Hlinku. Dnes tento slovenský národ mal tu priamo vo Vatikáne svojho diplomatického zástupcu v osobe najvernejšieho žiaka tohto väzneného Andreja Hlinku. Dnes tento slovenský národ mal tu vo Vatikáne svojho diplomatického zástupcu v osobe najvernejšieho žiaka tohto väzneného Andreja Hlinku, Karola Sidora. Vatikán, tento najmenší a pritom najväčší štát sveta, nás diplomaticky uznal a bol nám priateľsky naklonený. Aké to musia byť spomienky na prvý slovenský štát. Jedny boli určite veľmi radi, že po dlhoročných útrapách slovenského národa mohli nadobudnúť samostatnosť. No niektorý s odstupom času sa pozerajú na túto časť histórie ako na veľký "biľak" a čiernu škvrnu slovenského národa. Nuž tak či onak patrí to do histórie Slovenska.  

sobota 9. decembra 2017

Kult sv. Cyrila a Metda v USA.

Štefan Furdek, rodák z Trstenej, založil roku 1892 v Clevelande najväčšiu slovenskú organizáciu "Jednotu". Americkí Slováci vybudovali v Severnej Amerike 275 kostolov, z ktorých 36 zasvätili svätému Cyrilovi a Metodovi. Okrem toho umiestnili v interiéroch amerických kostolov 200 oltárov sv. Cyrila a Metoda. Roku 1909 slovenský kňaz Matúš Jankola založil rehoľnú kongregáciu Sestier svätého Cyrila a Metoda, ktorú potvrdil pápež sv. Pius X. Ide o jedinú ženskú rehoľu v Amerike, ktorá nosí meno slovanských apoštolov. Sestry sv. Cyrila a Metoda sa venovali vyučovaniu a výchove detí slovenských vysťahovalcov. Roku 1919 kúpili v Danville (v Pennsylvánii) veľký dom, upravili ho na kláštor a preniesli tam svoje hlavné sídlo i noviciát. Medzi podporovateľov Sestier sv. Cyrila a Metoda patril aj Jozef Murgaš, rodák z Tajova, farár vo Wilkes-Barre (v Pennsylvánii), slovenský vynálezca prírodovedec a maliar. Murgaš bol veľkým ctiteľom slovenských apoštolov. Už koncom minulého storočia vynakladal veľké úsilie, aby americkí Slováci slávili každoročne 5. júla sviatok sv. Cyrila a Metoda.