nedeľa 30. apríla 2023

Čo prináša Bohu radosť?


 

Bohu prináša radosť keď ho nadovšetko milujeme. Noe miloval Boha viac než hocičo na svete, aj keď Ho nikto iný nemiloval! Biblia nám hovorí, že „Noe bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noe viedol bohumilý život.“ (Gn 6, 9) Boh chce od teba najmä jedno: vzťah s Ním! To je najúžasnejšia pravda vo vesmíre – že náš Stvoriteľ chce mať s nami úprimný a osobný vzťah. Boh ťa stvoril, aby ťa mohol milovať, a túži  po tom, aby si Ho miloval aj ty a to nadovšetko. Hovorí: „Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.“ (Oz 6,6) Vnímaš tú Božiu lásku po tebe v tomto verši? Boh ťa hlboko miluje a túži, aby si Mu Jeho lásku opätoval. Dychtí po tom, aby si Ho spoznal a trávil s Ním čas. Preto by malo byť najvyšším cieľom tvojho života učiť sa Ho milovať a byť s Ním milovaný. Nič nie je dôležitejšie. Ježiš to nazýval najväčším prikázaním . Povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ (Mt 22, 37 – 40)  

Bohu prináša radosť, keď Ho poslúchame z celého srdca.

 

Noe zachránil všetky druhy zvierat pred celosvetovou potopou, musel to detailne zorganizovať. Všetko muselo byť urobené tak, ako to predpísal Boh. Boh nepovedal: „Noe postav, nejaký starý čln podľa svojej predstavy.“ Dal mu veľmi podrobné inštrukcie, o veľkosti, tvare a materiály korábu, ale aj počte zvierat, ktoré mal zobrať na palubu. Biblia zachytáva Noeho reakciu: „Noe urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal.“ Všimni si, že Noe poslúchol úplne (nebol prehliadnutý jediný príkaz) a poslúchol presne (ako a kedy Boh chcel, aby to urobil). Toto je oddanosť. Nečudo, že Boh mal z Noeho radosť. Keby Boh požiadal teba, aby si postavil obrovský čln, nemal by si otázky, námietky a výhrady? Noe nemal. Oddane poslúchol Boha. Oddane znamená konať čokoľvek Boh požiada bez namietania a zdráhania sa. Neodložíš to a nepovieš: „Budem sa za to modliť.“ Urobíš to bez meškania. Každý rodič vie, že oneskorené poslúchnutie je vlastne neposlúchnutie. Boh ti nedlží vysvetlenie alebo dôvod, ak ťa žiada, aby si niečo urobil. Pochopenie môže počkať, ale uposlúchnutie nie. Okamžité uposlúchnutie ťa naučí o Bohu viac ako celoživotné biblické debaty. Faktom je, že niektorým príkazom nikdy neporozumieš, pokiaľ ich najprv neuposlúchneš. Poslušnosť je kľúčom k pochopeniu.     
utorok 18. apríla 2023

Svätý Anaklét

 

Svätý Anaklét bol tretím pápežom po svätom Petrovi a svätom Línovi. Pôvodom bol pravdepodobne Grék. Pápežom sa stal okolo roku 76-78. Cirkev viedol počas vlády cisárov Vespaziána, Títa a Domiciána. Krátko predtým, ako začal viesť Cirkev, 6. augusta 70, bol zničený Jeruzalemský chrám, ktorý Títus chcel uchrániť, ale pre ohnivý zápal rímskych víťazov sa mu to nepodarilo. Bol prvým pápežom, ktorý použil formulu ,,pozdrav a apoštolské požehnanie“. Počas jeho pontifikátu vybuchla sopka Vezuv (24.8.79). Pre kresťanov spolu so zničeným Jeruzalemom to pripomínalo príchod eschatologických čias. Je pochovaný v blízkosti hrobu sv. Petra. Na stolci sv. Petra bol 12 rokov. Zomrel v rokoch 88-90, počas prenasledovania kresťanov za cisára Domiciána, ako mučeník. Počas svojho pontifikátu zorganizoval život Cirkvi v Ríme – ustanovil 25 cirkevných obvodov a pre každý obvod vymenoval jedného presbytera (kňaza). Liturgická spomienka na Svätého Anakléta je 26. apríla.