sobota 31. decembra 2016

Silvester

V posledný deň v roku oslavujeme, spomíname na svätého Silvestra. Silvester sa narodil v Ríme a za kňaza ho vysvätil pápež Marcelín. Zomrel v roku 335. 

Všetkým ktorí si pozreli tento blog prajem v Novom roku 2017 veľa Božieho požehnania, zdravia a aby ten budúci rok bol o niečo lepší ako ten minulý. 


pondelok 12. decembra 2016

Svätá Lucia

Svätá Lucia sa narodila v Syrakúzach (Taliansko) bohatým rodičom. V detstve stratila otca a ako mladé dievča zasvätila svoj život Bohu. Svoj sľub panenstva držala v tajnosti. Mama však chcela aby sa vydala za mladého pohanského chlapca. Lucia mala chorú mamu. Lucia presvedčila mamu, aby sa išla modliť k hrobu svätej Agáty za uzdravenie sa zo svojej ťažkej choroby. Boh vyslyšal ich modlitby. Vtedy priznala matke svoje zasvätenie Bohu a túžbu prežiť svoj život medzi chudobnými. Matka plná vďačnosti za svoje uzdravenie dala Lucii súhlas a ušetrené peniaze rozdelila chudobným. Odmietnutý a zahanbený nápadník udal Luciu ako kresťanku vtedajšiemu konzulovi. Bolo to v čase Diokleciánovho prenasledovania kresťanov. Narodila sa okolo roku 286 a v roku 304 zomrela za čistotu panenstva a vieru.1

2

3

4

5


1. Evanjelista ktorý bol lekár?
2. Manžel Betsabe?
3. Brat Metoda?
4. Meno zakladateľa Jezuitov?
5. Svätá ktorá má svoj sviatok 5. februára?

sobota 3. decembra 2016

Adventný veniec.

Umiestnenie štyroch sviec na venci upletenom zo stále zelených vetvičiek sa stalo symbolom adventu v kresťanských krajinách. Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol najstaršim synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickym pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci jeho plán zrealizovať podaril. Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti pod jeho opaterou boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní zostáva ešte do Vianoc, sa rozhodol roku 1860 vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele. V roku 1920 tento zvyk prijali v Nemecku a roku 1930 sa dostal aj do Severnej Ameriky. Adventný veniec s postupným zapaľovaním jeho štyroch sviec nedeľu čo nedeľu, až do slávnosti Narodenia Pána, je pamiatkou rozličných etáp dejín spásy pred Kristom a symbolom prorockého svetla, ktoré postupne osvetľovalo noc očakávania až po východ Slnka spravodlivosti.