piatok 30. novembra 2018

Svätý Ambróz

Svätý Ambróz sa narodil v roku 340 a zomrel v roku 397. Bol biskupom a učiteľom Cirkvi. Pochádzal z nemeckého Trevíra, pôsobil v Miláne, kde aj zomrel. Výrazne ovplyvnil dianie v Cirkvi. Preslávil sa tvorbou hymnou, homíliami, listami a spismi doktrinálnej a katechetickej povahy. 

Jazyk zjaví srdce človeka. Sv. Ambróz.

1. Cisár, ktorý naridil prvý súpis ľudu?
2. Osoba, ktorá šíri kresťanstvo?
3. Miesto kde sa narodil Pán Ježiš?
4. Telesné pozostatky alebo materiálne predmety svätcov ktoré vlastnil za života?
5. Skrátenie alebo úplné vymazanie časných trestov za odpustené hriechy?
6. Židovský kňaz, otec Jána Krstiteľa?

1.
2.
3.
4.
5.
6.