utorok 30. júna 2015

Šalgovič (Salkowich), Adam

Narodil sa okolo roku 1602 v Modranke. Zomrel v roku 1672 v Trnave. Pôsobil na viacerých farách Ostrihomského arcibiskupstva, od 7. novembra 1649 bol ostrihomským kanonikom. Od roku 1667 sa stáva komárňanským archidiakonom. V Modranke dal v roku 1657 vybudovať priestranný dvojvežový kostol zasvätený Najsvätejšej trojici.

piatok 26. júna 2015

Rok zasväteného života

Rok 2015 bol vyhlásený v rímskokatolíckej cirkvi ako rokom zasväteného života. Pri tejto príležitosti prinášam príbeh z komunity rehoľných bratov. V tejto komunite sa bratia pohoršovali nad chybou jedného spolubrata. Keď už každý povedal svoj komentár, čakali, že aj predstavený zaujme taktiež podobný postoj ako oni. On však mlčal. Počúval ich, nepovedal však nič. Po obede, keď mali bratia odpočinok, videli, ako ich po záhrade so zvláštnym nákladom. Na pleciach mal vrece, ktoré ho zohýbalo. Bolo plné piesku. Na prsiach mal tiež, piesok, ale v menšom vrecúšku. Večer sa predstaveného kláštora jeho spolubratia pýtajú na vysvetlenie. Povedal im: Každý z nás má pred očami  to malé vrecko. Vidíme chyby a nedostatky druhého. Tie sú často oveľa menšie a ľahšie ako tie naše, ktoré nás tak tlačia, ale ich nevidíme, či nechceme vidieť. 

utorok 23. júna 2015

J. Ján Lach

   Ján Lach sa narodil 9. júna 1894 Hibernian NJ, USA a zomrel 9. septembra 1960 v Chicago, IL, USA. Prečo som sa rozhodol napísať o Jánovi Lachovi? Lebo si myslím, že bol významný publicista, národný kultúrny a organizačný pracovník medzi americkými Slovákmi.
   Jeho rodičia sa vysťahovali do USA za prácou koncom 19. storočia. Po skončení strednej školy začal študovať právo na St. Johns' College v Brooklyne, NY. Rozhodol sa však pre duchovné povolanie a prešiel do Seminára sv. Prokopa v Lisle, IL. Po úspešnom absolvovaní teologických štúdii ho r. 1922 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Farnosti sv. Pavla v Marione, IN, odkiaľ ho preložili do Poľskej Farnosti Najsvätejšieho Srdca v La Porte, IN, neskôr do Farnosti sv. Tomáša v Knoxe, IN. Ako farár účinkoval v rokoch 1926 - 1960 v Slovenskej farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Whititngu, IN. Bol veľmi obľúbeným medzi svojimi farníkmi, vyznačoval sa výnimočnými organizačnými schopnosťami. Jeho priateľstvo s významným americko-slovenským básnikom, kňazom Milošom K. Mlynarovičom bolo veľmi prospešné pre slovenskú kultúru a literatúru v USA.
   Zapojil sa i do práce v  Združení slovenských katolíkov v spojených štátoch, v Prvej katolíckej slovenskej jednote v USA, ako i v Katolíckej slovenskej Matici školskej. Bol organizátorom Slovenského katolíckeho športového združenia na americkom stredozápade. Ako milovník hudby založil v roku 1930 hudobný súbor školy Nepoškvrneného počatia (Immaculate Conception School Band, ľudovo nazývaný Kapela Fathra Lacha), s ktorou podnikol aj úspešný zájazd do Európy v roku 1937. Pozornosť venoval vzdelávaniu slovenských vysťahovalcov a ich potomkov preto vo svojej farnosti založil aj vyššiu školu High School 1939. Bol vyznamenaný ako najaktívnejší Slovák v USA 1937.
   Z poverenia Slovenskej ligy v Amerike úspešne organizoval akciu vojnovej pôžičky a na podporu cieľov Spojencov vyzbieral vyše 11 miliónov dolárov. Po skončení vojny 1945 išiel ako delegát Slovenskej ligy spolu s Milošom K. Mlynarovičom na mierovú konferenciu do San Francisca. Podporil i vznik Štúrovho fondu v Kanade, Cyrilometodského nakladateľstva v Ríme a fondu na vybudovanie pomníka M. Kukučína v Argentíne.
   Známe je jeho dielo ktoré vydal v roku 1934 Americko-slovenský cirkevný spevník.

utorok 9. júna 2015

Judiak František

Narodil sa 20. októbra 1940 v Mysleniciach. Kňazom sa stal ani nie 23-ročný. Dňa 23. júna 1963 sa dostal na prvé kaplanske miesto do Zlatých Moraviec. František bol v Zlatých Moravciach obľúbeným kňazom. Bol to on, čo sa zaujímal o kalváriu a raz sa tam s miništrantmi vybral na zatomoraveckú kalváriu a upravil ju i okolie. Najmenej 16-rokov sa tam už nekonali púte - kvôli režimu. Hrával aj na organe. Tiež si rád zahral hokej boxoval a ovládal karate. Raz na hodine náboženstva deti nedávali pozor, tak udrel do katedry až sa rozsypala. Zomrel v roku 2005.