štvrtok 2. novembra 2017

Altány Jozef

Jozef sa narodil 31. mája 1903 Tarentum, PA, USA. Zomrel 5. decembra 1986 Pittsburgh, PA, USA. Bol pápežským prelátom, redaktorom, spolkový funkcionár. Pochádzal z rodiny slovenských prisťahovalcov jeho krstným otcom bol známy americko-slovenský buditeľ Peter Rovnianek. Základnú a strednú školu navštevoval v rodnom meste, teológiu študoval v biskupskom seminári v Pittsburghu. Za kňaza ho vysvätili v júni 1931. Ako kaplán pôsobil na niekoľkých miestach roku 1937 ho ustanovili za farára slovenskej Farnosti sv. Michala v Munhalle, PA neďaleko Pittsburghu kde pôsobil až do odchodu na odpočinok. V tejto farnosti postavil kostol zasvätený svätému Michalovi, obnovil a rozšíril osadnú halu a školu pre 400 žiakov. Patril k šíriteľom mariánskej úcty, napísal brožúrku Pozdrav Lurdskej Panne Márii Cleveland 1958. Históriu kostola aj farnosti sv. Michala opísal v ďalšej brožúrke St. Michael´s Church, Munhall 1966. Bol veľmi aktívny aj v americko-slovenskom spolkovom živote. Na 28. konvencii I. Katolíckej slovenskej jednoty v Chicagu v septembri 1943 ho zvolili za hlavného duchovného a túto funkciu zastával až do roku 1960. Roku 1964 ho zvolili za predsedu Združenia slovenských katolíkov., súčasne bol redaktorom mesačníka Dobrý pastier. Pre tento časopis aj pre ďalšie americko-slovenské periodiká napísal mnoho článkov a náboženských úvah. V roku 1968 ho pápež Pavol VI. vymenoval za pápežského preláta. V roku 1978 mu udelil čestný doktorát.