piatok 19. júna 2020

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Úcta k Ježišovmu srdcu vznikla ako reakcia proti abstraktnému vedeckému ponímaniu Boha. Osobitná úcta k Ježišovmu srdcu začala v 12. storočí. Svätý Anzelm a svätý Bernard často hovorili o spasiteľovom srdci. „Ježišovo srdce však nie je mŕtva relikvia, ale živý ústroj Bohočloveka, stred jeho celej osobnosti.“ Úcta k Božskému srdcu Ježišovmu sa radikálne rozšírila až zjavením svätej Margite Alacoque (1648-1690). V júni 1675 sa jej zjavil Pán Ježiš a ukázal na svoje srdce so slovami. „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo aby tým dosvedčovalo svoju lásku. Dostávam však iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie tak sa ku mne správajú v tejto sviatosti. Viac ma však  trápi najmä to, že sa tak správajú osoby, ktoré sa mi zasvätili. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve na počesť môjho Srdca. Aby sa zmierujúcim prijímaním podala náhrada za všetky urážky ktoré sa mu dostalo. 


1.2.
3.

4.
5.

6.7.

8.


9.

10.

11.

12.

13.
14.


15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.23.
24.


25.1.Mesto v ktorom vyrastal Ježiš?
2.Mama Panny Márie?
3.Syn Panny Márie?
4.Židovský kostol, modlitebňa?
5.Prvá Božská osoba?
6.Kolko chlebov rozmnožil Ježiš?
7.Neveriaci apoštol?
8.Tretia sviatosť?
9.Manžel Panny Márie?
10.Druhé meno pápeža Petra?
11.Zakladateľ rehole Jezuitov?
12.Otec Samuela (1Sam 1,1)?
13.Tretí zo siedmych hlavných hriechov?
14.Manželka Izáka?
15.Porazil Goliáša?
16.Brat Metoda?
17.Kam ušla svätá rodina pred Herodesom?
18.Ako sa volalo mesto kde sa Ježiš stratil?
19.Prorok ktorý bol vzatý do neba na ohňovom voze?
20.Pán Ježiš obetoval svoj ...
21.Nápis na kríži?
22. Izraelský kráľ, ktorý rozsúdil dve matky v spore o dieťa?
23.Prvá Božská osoba?
24.Biskup v Prahe, ktorý pobirmoval Gejzovho syna Štefana a bol druhým pražským biskupom?
25.Brat prvého pápeža?
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho