utorok 19. októbra 2021

Dobrý úmysel

 

Ruská obec Kapčejovice bola veľmi chudobná. Druhá svetová vojna natoľko zbedačila jej obyvateľov, že už niekoľko rokov v domácnostiach chýbal cukor, múka, chlieb, soľ a iné potraviny. Istého dňa prechádzal okolo dediny vojenský nákladný vlak. Nepriateľ hodil niekoľko granátov a po výbuchu sa vlak vykoľajil. Vagóny sa prevrátili a soľ, ktorá bola v nich sa vysypala. Nemeckí vojaci odkázali obyvateľom z Kapčejovíc, aby si ju prišli nabrať. Ženy z dediny neváhali, za krátku chvíľu boli na mieste, kde sa vykoľajil vlak. Prútené košíky a drevené nádoby naplnili soľou. Domov sa vracali s radosťou, hovoriac o tom, kde všade soľ použijú. Vojaci ktorí na okolí sledovali každý pohyb, si všimli radosť odchádzajúcich žien. Nábožnosť bez skutkov lásky je len prelud.
Božia pomoc pre dobrý život

 

Mladý benediktínsky mních skôr ako vstúpil do návštevnej miestnosti, aby pozdravil hosťa, zostal stáť pred dverami. Celú minútu sa v tichu sústreďoval. Potom vstúpil do miestnosti. Na otázku, čo to vlastne robí a prečo, odpovedá: „Modlím sa a sústreďujem. Robím to vždy, prv než začnem pracovať a pred každým stretnutím , aby to prinieslo dobro.“ Iba on potreboval čas na tichú modlitbu a sústredenie? Aj Ježiš často vyhľadával osamelé miesta a tam trávil dlhý čas v rozhovore so svojim otcom v modlitbe. Aj mi nasledujme kroky Ježiša, aby náš život priniesol požadované dobro na zemi a po smrti večný život. 

 štvrtok 7. októbra 2021

Ako 34. ročný vysvätení za kňaza a dnes 34. rokov od jeho smrti.

 

Štefan Polák sa narodil 22. apríla 1940 v obci Plavecký Peter. Zomrel v noci zo 7. na 8. októbra v roku 1987 v obci Borovce kde od roku 1981 pôsobí ako administrátor miestnej farnosti. Bol slovenský rímskokatolícky kňaz. Vysvätený za kňaza bol v roku 1974, keď mal 34 rokov no a práve dnes je to 34 rokov od jeho smrti. Najskôr sa stal členom neslávneho združenia Pacem in terris a spolupracoval so Štátnou bezpečnosťou. A však po stretnutí s pápežom Jánom Pavlom II. chcel spoluprácu zanechať a členstva v Pacem in terris sa vzdal. V roku 1979 kňaz Štefan Polák pôsobí v Zlatých Moravciach ako kaplán. Farárom v Zlatých Moravciach a dištriktuálnym dekanom bol Štefan Nipča a druhým kaplánom v Zlatých Moravciach bol František Otčenáš. Rímskokatolíckemu kňazovi Polákovi kvôli jeho aktívnemu pastoračnému pôsobeniu a kontaktom so Svätou stolicou niekoľko rokov robili neznesiteľným život príslušníci ŠtB. No a v októbri 1987 bol brutálne zavraždený. Skutočný páchateľ vraždy nebol nikdy odhalený. Podľa niektorých zdrojov stála za jeho smrťou Štátna bezpečnosť. V noci na 8. októbra 1987 ho niekto zavraždil na fare v Borovciach. Niekoľko dní predtým bola fara pod stálym dohľadom polície alebo ŠtB, kňazovi sa niekto v anonymných telefonátoch vyhrážal, že bude zabitý. Tlač potom referovala o „lúpežnej vražde“, páchatelia však nič z miestnej fary v Borovciach nevzali. Štefana Poláka pochovali v jeho rodnej obci Plavecký Peter v Trnavskom kraji. Prípad vyšetrovala kriminálna polícia i Štátna bezpečnosť. Za páchateľa bol označený bezdomovec Ladislav Mácháč, ktorého vo februári 1989 odsúdili na 13 rokov väzenia. V októbri toho istého roku ho však oslobodili. Po roku 1989 bol prípad trikrát znovu otvorený. Páchateľ nebol usvedčený, pôvodne obvineného Ladislava Mácháča v roku 1993 našli mŕtveho pri železničnej trati po tom, čo údajne vypadol z vlaku.