štvrtok 19. marca 2020

Svätý Jozef

Svätý Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Svätom Písme. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol chudobným tesárom. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, že vtedy už bol v pokročilom veku. Keď Mária počala, bolo to tajomstvo, takže ani Jozef o tom nevedel. Tam sa ukázal Jozefov charakter. Spolu totiž nebývali ani nežili, a on videl, že čaká dieťa. Zrejme ho to trápilo; podľa vtedajších zvyklostí ju mal dať ukameňovať. On sa však rozhodol, že ju radšej potajomky prepustí, aby jej neublížil. Vtedy sa mu zjavil Pánov anjel a povzbudil ho, aby si ju nebál zobrať za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je od Boha. Jozef poslúchol.


1. Koľko dcér mal Madiánsky kňaz Jetro? (Ex 2,16)
2. Koľko súrodencov mal Mojžiš?
3. Apoštol Ondrej povedal Ježišovi: Je tu chlapec ktorý má ..... jačmenných chlebov? (Koľko)
4. Koľko dní a nocí bol Jonáš v rybe?
5. Keď Jonáš kázal v Ninive, povedal, že mesto bude zničené za koľko dní?
6. Ako sa volala Mojžišová Mama?
7. Kto prišiel v noci k Ježišovi a pýtal sa: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý.?“
8. Ježiš v podobenstve o dobrom pastierovi hovorí: „Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade je .... ?“
9. Krajina kam ušla svätá rodina pred Herodesom?
10. Svätý z Asissi?


1.

2.
3.4.5.

6.7.8.


9.

10.
piatok 13. marca 2020

Máte nepriateľa?


Všetci máme z času na čas pocit, že máme nepriateľa, ale koho by sme označili za svojho nepriateľa? Svojho partnera, priateľa, brata, COVID-19? Človek sa má poučiť na vlastných chybách. Poučili sme sa? Učí sa vôbec niekto z nás aj iným spôsobom? Musíme pochopiť, že v tomto všetkom ide o čosi viac. Museli sme sa stretnúť s našou zraniteľnosťou. A je to šokujúce. Musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom sa správame vo vzťahoch. Ale vo Svätom Písme sa môžeme dočítať čo napísal prvý pápež svätý Peter. Na sklonku svojho života, v starobe, po všetkom, čím v živote prešiel, napísal varovanie pre tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista: "Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete." (1 Pt 5,8 - 9) Je presvedčený, že na každého jedného z nás útočí veľmi reálny nepriateľ, ktorého opisuje ako revúceho leva, ktorý nás obchádza a čaká, koho by ako prvého zožral. Nie iba "pokúšal". Zožral. V dnešnej dobe by sme možno povedali, že satan je ako ľstivý, nebezpečný, posadnutý terorista, COVID-19 - sliedi, čo by mohol v našom v živote zničiť, a nehľadí pritom na pravidlá férovej hry. Mohli by sme si myslieť čo to na nás ten Boh zase dopustil a prečo práve my všetci musíme trpieť. Môžeme sa pozrieť na to i takto a nechce Boh usmerniť naše kroky na správnu cestu? Čo keď sa to Bohu nevidí akou cestou sa uberá naše spoločenstvo, náš svet, planéta. Je však človek ochotný vydať sa na cestu domov ku svojmu nebeskému Otcovi? Boh je láskavý, pozorný Otec, pripravený prijať každého, kto spraví čo len malý krôčik alebo aspoň túži vykročiť smerom domov. On pozoruje obzor, očakáva nás, už nás čaká, je však len na každom z nás či sme ochotný vykročiť.