sobota 25. septembra 2010

Životný štýl zostat "Single".


Prof. Anton Fabian v časopise Verbum pre kresťanskú kultúru priniesol text s názvom Zostať "Single" - alternatívny životný štýl?
Myslím si osobne že tento problém sa týka aj slovenských obcanov nakolko rýchlim tokom informácií sa môžme priblížit kultúre západu.
Fabian uvádza že najcastejšie výhody životného štýlu single sú:
 - viac volného casu pre seba,
 - možnost organizácie života tak aby sa nieco dialo
 - absencia kontroly zo strany manželky/manžela
nevýhody:
 - menšie šance na skúsenost materstva alebo otcovstva
 - pocitovanie odlišností pri stretnutiach so známimi, ktorí sú v manželskom zväzku

Príciny vzniku životného štýlu single:
 - hospodársko-ekonomický rozvoj
 - jav neoromantizmu a problémy vo výchove
Ženy tvrdia za stavom single je ich emancipácia. Ženy majú reálnu šancu prežit svoj život tak, ako chcú
a nie tak, ako im to niekto nariadi. Nemusia sa viazat na trvalo a môžu žit bez stigmi starej dievky.
Manželstvo prestalo byt pre ženy jedinou cestou zaistenia si budúcnosti, získania urcitého spolocenského
postavenia. Vo farebných casopisoch je coraz viac clánkov o osobách, ktroé žijú single alebo vo volnom zväzku
stáva sa to pre mnohých nekontrolovatelný vzor. Osobám žijúcim samostatne a nezávisle sa s prekvapivou
fascináciou venujú televízne seriály: Denník Bridget Jones, Priatelia, Sex v meste. Byt sám samostatne
žijúcim je umožnené aj hospodárskym blahobytom. V západnej Európe a vo vyspelých krajinách sveta je to
populárny vzor života.
Z psychologického aspektu dôvodom zostat sám je nemožnost nájst si vhodného partnera. Na druhom mieste je
nedostatok viery v seba. Dôvodom odkladania manželstva a stabilnej rodinny je hladanie takej partnerky,
partnera s ktorým by bolo možné nielen uzavriet manželstvo, ale aj zväzok ktorý by bol satisfakciou
obidvom stranám. Osoby žijúce single by vo väcšine chceli vytvorit, vzhladom na vek a vzdelanie monogamistické manželstvo.

Túžba po partnerstve, priatelstve, manželstve a rodine je hlboko zakorenená v srdci cloveka, je darom Božím a tvorí prirodzenú
súcast ludského bytia. Preto o módnych výstrelkoch životného štýlu single sa možno oprávnene domnievat
že majú svoju obmedzenú životnost.

Zdroj: Verbum c.1 2010
Foto: http://www.askmen.com/dating/keywords/single-women.html