utorok 30. mája 2023

Príleský Vojtech

 

Vojtech Príleský sa narodil 19. apríla 1730 v Prílese časť obce Trenčianska Teplá. Vyššie štúdia absolvoval v Trnave, kde získal i doktorát. Po vysviacke rok katedrálnym kaplánom a zástupcom nitrianskeho farára. Roku 1758 sa stal farárom v Podhoranoch, kde bol od roku 1770 aj dištriktuálnym dekanom. Roku 1774 sa stal kanonikom. O rok neskôr sa stal bátskym titulárnym opátom. Roku 1790 bol za kapitulu prítomný na krajinskom sneme v Bratislave a tiež vyslancom pri určovaní moravsko-uhorskej hranice. Zomrel 12. januára 1809.Brath Jozef

 

Jozef Brath sa narodil 1. februára 1918 v obci Kolíňany. Ordinovaný bol 27. júna 1943 v Nitre. Kaplánom bol v Malej Hradnej, Domaniži (1944 – 1945), Močenku (1945 – 1947), Štiavniku (1947 – 1949), Považskej Bystrici (1949 – 1951) a Skalke nad Váhom (1951 – 1952), kde bol následne aj dočasným administrátorom (1952 – 1954). Potom spravoval farnosť Podhorany (1954 – 1960), Močenok (1960 – 1973) a Branč (1973 – 2000). Po penzionovaní žil najprv v Kolíňanoch, potom v Pezinku, v Trnave a napokon v Cíferi. V roku 2006 bol menovaný za honorárneho kanonika. Zomrel 16. mája 2009 v Cíferi. Pochovaný je vo svojom rodisku v obci Kolíňany. Mikuda Celestín

 

Celestín Mikuda sa narodil 29. septembra 1923 v Porúbke obec leží v Žilinskej kotline na terasových náplavoch rieky Rajčianky v nadmorskej výške okolo 350 m. n. m. Nachádza sa asi 10 km južne od krajského mesta Žilina. V tejto obci sa narodil Celestín. Za kňaza bol vysvätení 12. júna 1949 v Bratislave. Po vysviacke pôsobil ako kaplán v Novej Bystrici a Skalitom (1950 – 1951). V rokoch 1951 – 1954 slúžil PTP (Pomocné technické prápory boli útvary Československej ľudovej armády). Po návrate bol kaplánom vo Varíne (1954 – 1957), Nemšovej (1957), Pruskom (1957 – 1959) a Trenčíne (1959 – 1960). V roku 1960 – 1964 bol bez štátneho súhlasu vo výrobe. Po návrate do pastorácie nasledovali kaplánske miesta v Oščadnici (1964 – 1965), Považskej Bystrici (1965 – 1967) a Močenku (1967 – 1969). Správcom farnosti bol v Dlhom poli (1969 – 1971), Dohňanoch (1971 – 1972), Lazoch pod Makytou (1972 – 1977), Novej Bystrici (1977 – 1980), Lietave (1980 – 1990), Novej vsi nad Váhom (1990) a Lazoch pod Makytou (1990 – 1999). Následne odišiel na odpočinok do Lietavskej Lúčky. Roku 1999 sa stal čestným a roku 2008 sídelným kanonikom. Zomrel 30. decembra 2015, pochovaný je na cintoríne v Ilovom v Lietavskej Lúčke.